Bruk klinkierowy

Buk klinkierowy jest naturalnym wyrobem ceramicznym. Tworzy się on w procesie formowania i wypalania glin i piasków. Bruk klinkierowy można wykorzystać do budowy tarasów, schodów, podjazdów, zatoczek, krawężników, ścieżek podwórkowych i ogrodowych alejek. Bruk klinkierowy…

Charakterystyka powietrznych pomp ciepła

Jeszcze do niedawna najbardziej popularnym sposobem na ogrzewanie domu i każdego innego budynku było zastosowanie paliw kopalnych. Dzisiaj nie jest to jedynie stosowana metoda, coraz większym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Służą nie tylko…

Separator – czym jest i do czego służy?

Obecnie każda dziedzina jest na tyle rozwinięta, że jedna osoba nie jest w stanie poznać dobrze wszystkiego. Często nawet ludzie działający w tej samej branży posiadają różną wiedzę i specjalizację. Dlatego też otaczają nas przedmioty…

Budownictwo się zmienia

Czasy się zmieniają pod każdym praktycznie względem. Budownictwo również nie zostało pominięte przez dokonujące się obecnie zmiany, które w dużej mierze mają charakter światopoglądowy. W praktyce oznacza to pojawienie się w budownictwie pewnych niemożliwych do…