/Charakterystyka patronów filtracyjnych

Charakterystyka patronów filtracyjnych

Filtry przeciwpyłowe są urządzeniami, które w procesie oczyszczania powietrza oddzielają cząstki stałe ze strumienia przepływającego przez nie gazu. Dzięki mechanizmowi filtracji, zatrzymują pył na swojej powierzchni lub między poszczególnymi elementami. Filtry, rozumiane jako kompletne urządzenia albo jako poszczególne wkłady filtracyjne, stanowią niezbędny element prawie każdej instalacji przemysłowej.

Mianem patronów filtracyjnych określamy szczególną klasę filtrów harmonijkowych, nazywanych też plisowanymi, które wykorzystywane są w instalacjach przeznaczonych do odpylania gazów – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy ITC Eco. Przyjrzyjmy się bliżej temu szczególnemu rodzajowi filtrów.

Działanie patronów filtracyjnych

Filtry patronowe zazwyczaj stosowane są w celu oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń suchych. Pył zasysany jest z pomieszczenia do komory filtracyjnej, w której znajdują się wkłady. Zebrane z powietrza zanieczyszczenia osadzają się na zewnętrznej części filtra, a następnie oczyszczone już powietrze jest odprowadzane na zewnątrz komory. Jeżeli w składzie powietrza znajdują się inne substancje szkodliwe, niemożliwe do oddzielenia przez filtr mechaniczny, gaz należy odprowadzać poza strefę roboczą.

Budowa i zastosowania patronów filtracyjnych

Charakterystyczna budowa filtrów patronowych sprawia, że są one doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża powierzchnia filtracyjna, ale niemożliwe jest zastosowanie wkładów o większych gabarytach.

Patronowe wkłady mogą być wykonane z rozmaitych materiałów, takich jak poliester, polipropylen, PTFE, ale także celuloza czy celulozo-poliester. Wybór odpowiedniego filtra zawsze musimy uzależnić od rodzaju zanieczyszczeń zawartych w powietrzu oraz warunków pracy.

I tak, filtry celulozowe dobrze sprawdzają się w pracy z drobnym pyłem o agresywnej charakterystyce chemicznej. Do oczyszczania powietrza o bardzo wysokiej temperaturze i w wyjątkowo agresywnych warunkach, zaleca się wkłady wykonane z materiałów syntetycznych. Patrony filtracyjne z poliestrów technicznych lub impregnowanych papierów filtracyjnych uznaje się za najbardziej trwałe i odporne.

Istotną zaletą wkładów patronowych jest łatwość regeneracji – usuwanie nagromadzonych na jego powierzchni pyłów nie wymaga skomplikowanych zabiegów i najczęściej przebiega z wykorzystaniem sprężonego powietrza lub wibracji.

Filtry patronowe wykorzystuje się w rozmaitych aplikacjach, gdzie występują lekkie pyły suche. Są niezastąpionym rozwiązaniem w procesach obróbki metali, w spawalnictwie, podczas malowania proszkowego, piaskowania, a nawet w procesach odpylania pyłów śrutowych.