/Co to jest rachunek powierniczy?
Rachunek powierniczy

Co to jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to doskonała forma zabezpieczenia środków finansowych w transakcjach między kupującym a sprzedającym. Często korzystają z niego deweloperzy, ale tak naprawdę zastosowanie odnajduje w wielu sytuacjach. Umowa jest zawierana na czas określony, a wpłacone środki są objęte stuprocentową ochroną przez bank. Ponadto rachunek powierniczy można prowadzić w różnych walutach. Co warto o nim wiedzieć?

Rachunek powierniczy – co to dokładnie jest?

Rachunek powierniczy jest zdefiniowany w art. 59 Ustawy o prawie bankowym. Jego działanie opiera się na zawarciu umowy między kupującym i sprzedającym. W tej relacji strona kupująca wpłaca środki na rachunek sprzedającego. Przelane pieniądze są wypłacone jego właścicielowi tylko wtedy, kiedy spełni on określone warunki wskazane w zawartej umowie. Jeśli jednak sprzedający nie wywiąże się z nich tak, jak należy, środki zostają zwrócone kupującemu. W takich sytuacjach to bank sprawuje pieczę nad legalnym i skutecznym przebiegiem transakcji – jest swojego rodzaju strażnikiem interesów.

Tak więc otwarcie rachunku powierniczego jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.
W praktyce to rozwiązanie odnajduje zastosowanie w każdej sytuacji, kiedy jest konieczne rozliczenie między powiernikiem a powierzającym. Jego posiadaczami mogą być przede wszystkim:

  • przedsiębiorcy,
  • rolnicy,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych, prowadzące działalność na terytorium Polski.

Rachunki powiernicze są często stosowane w przypadku umów z deweloperami, którzy otrzymują pieniądze dopiero po spełnieniu określonych w umowie warunków. Środki mogą być wypłacane transzami. Jest to możliwe dzięki rachunkowi powierniczemu otwartemu. Istnieje także rachunek powierniczy zamknięty, który opiera się na jednorazowej wpłacie pieniędzy – w tym konkretnym przypadku po zawarciu aktu notarialnego.

Jakie są zalety otwarcia rachunku powierniczego?

Rachunek powierniczy ma szereg zalet. Warto wiedzieć, że jeśli umowa jest zatwierdzona pewną datą, zobowiązuje do tego, że środki gromadzone na rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej oraz z postępowania egzekucyjnego wobec jego posiadacza. Inne zalety rozwiązania tego typu przedstawia specjalista z Poznańskiego Banku Spółdzielczego, a są to:

  • wiarygodność w transakcjach handlowych,
  • bezpieczeństwo podczas transakcji o podwyższonym ryzyku,
  • pewność sprawnego przepływu należności za wykonanie zobowiązań zapisanych w umowie,
  • gwarancja wypłaty po spełnieniu warunków.

Warto więc się zdecydować na dobry rachunek powierniczy w rzetelnym banku.

TAGS: