/Czym różni się kredyt od pożyczki?
kredyt

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Potocznie słów kredyt i pożyczka używamy zamiennie, jednak kryją się pod nimi dwie różne formy wsparcia finansowego. Sposób ich zaciągania regulują zupełnie dwa różne dokumenty; w przypadku pożyczek Kodeks Cywilny, kredytów Prawo bankowe. Podczas gdy pożyczek może udzielić także osoba fizyczna, kredytu wyłącznie odpowiednia instytucja. Czym różni się kredyt od pożyczki?

Pożyczka jest mniej sformalizowaną formą finansowego wsparcia, natomiast kredyt podlega ścisłym przepisom. Możemy wyróżnić różne rodzaje kredytów, na przykład kredyt hipoteczny. Czym jeszcze różni się kredyt od pożyczki?

Kredyt

Kredyt jest formą finansowego wsparcia podlegającą Prawu bankowemu. Zgodnie z nim umowa kredytowa jest zobowiązaniem banku lub innej, upoważnionej do udzielania kredytów instytucji finansowej, oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy na określony cel i okres.

Umowa nakłada obowiązki nie tylko na bank, lecz również na kredytobiorcę.

Po pierwsze zobowiązuje się on do korzystania z kredytu na warunkach jasno zapisanych w umowie. Kwotę wykorzystanego kredytu będzie musiał spłacić wraz z odsetkami w oznaczonych terminach. Będzie musiał również dokonać zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Kredytów, które oferuje swoim klientom na przykład firma Marshal Lion Consulting, udziela się na piśmie. Różnica między kredytem a pożyczką polega również na formie ich zabezpieczenia. W przypadku kredytu najczęściej jest to hipoteka lub gwarancja bankowa.

We wspomnianej wyżej instytucji finansowej otrzymamy wiele rodzajów kredytów: elastyczne, obrotowe, inwestycyjne, gotówkowe czy konsolidacyjne. Warto skorzystać z jej usług, gdyż gwarantuje ona bezpieczeństwo transakcji, jej pełną przejrzystość oraz bardzo profesjonalną obsługę. Dodatkowym atutem jest możliwość złożenia wniosku online.

Pożyczka

Pożyczka natomiast może być zawarta w formie ustnej, o ile jeśli dotyczy wartości niższej niż 1 000 zł.

Mogą udzielać jej osoby fizyczne i prawne. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do określania celu, w jakim zaciąga zobowiązanie finansowe, a pożyczkodawca kontroli, na co przeznaczane są pożyczane środki.

Pożyczka może zostać ponadto udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie, a za jej poręczenie wystarczy weksel lub dobrowolne poddanie się egzekucji. W niektórych przypadkach pożyczek udziela się pod zastaw albo pod zastaw rejestrowy.