/Jakie czynniki mają wpływ na jakość wody jonizowanej?

Jakie czynniki mają wpływ na jakość wody jonizowanej?

Właściwości wody zależą od tego, co jest w niej rozpuszczone. Dzięki jonizowaniu wody możemy dowolnie modyfikować pH wody, a tym samym jej właściwości, odkrywając zastosowania, których zwykła woda nie posiada. Jednak nie zawsze jonizacja przebiega tak samo. Jak przy innych procesach fizycznych i chemicznych efekt jest warunkowany wieloma czynnikami…

Woda wodzie nierówna, czyli co w niej znajdziemy?

Jonizacja wody polega na wprowadzeniu do niej odpowiedniej ilości jonów zasadowych i kwasowych, tak aby dzięki zachowaniu między nimi odpowiednich proporcji nadać wodzie pożądany odczyn pH. Skąd jednak brać jony?

Jonizatory wody wykorzystują jony obecne w wodzie – alkaliczne i kwasowe, pochodzące z rozpuszczonych w niej związków metalicznych i niemetalicznych. Jeżeli woda jest uboga z te związki, dysocjacja jonowa i elektroliza nie będą zbyt owocne – po prostu jonizator nie będzie miał na czym pracować. Jeżeli jonów będzie zbyt mało, uzyskanie skrajnych odczynów może okazać się problematyczne. Nie da się zjonizować wody destylowanej, ponieważ jonizator nie ma czego oddzielać z wody.

Przepływ i temperatura wody

Nawet jeżeli mamy odpowiedniej jakości wodę, w grę wchodzą inne czynniki modyfikujące zachodzące za sprawą jonizatorów procesy. Warto wiedzieć, że na przebieg jonizowania ma wpływ temperatura wody. Im cieplejsza woda, tym łatwiej o dysocjację. Różnica temperatur wody kranowej między okresem letnim i zimowym może wynosić nawet około 10 stopni Celsjusza. Oznacza to, że w różnych porach roku dysocjacja musi przebiegać inaczej dla uzyskania tego samego efektu.

Na efekty jonizacji wpływ ma także tempo przepływu wody przez jonizator. Proces dysocjacji wymaga czasu. Jeżeli woda przepłynie przez urządzenie zbyt szybko, jony nie zdążą się oddzielić i otrzymamy niedokładnie zjonizowaną wodę.

Naturalnie, na efekt pracy jonizatora ma wpływ także jakość wykonania samego urządzenia. Jonizatory występują w wielu typach, różniących się ceną, rozwiązaniami technologicznymi i materiałami. Dowiedz się więcej o jonizowaniu i jonizatorach wody, aby podjąć przemyślaną i świadomą decyzję. Potężna baza wiedzy to www.blog.jonizatorywody.pl.