/Doradztwo podatkowe Warszawa
Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe Warszawa

W naszym kraju każdego dnia powstają nowe przepisy prawa podatkowego. Czasami, nawet wiele godzin nie wystarczy, by dokładnie je przeanalizować, zrozumieć i wprowadzić w życie. Nieustanne aktualizowanie ustaw może być szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców, którzy próbują zajmować się kwestiami podatkowymi na własną rękę.

Usługi doradztwa podatkowego w Warszawie

Jedną z podstawowych usług doradztwa podatkowego jest bieżąca pomoc w sprawach podatkowych. Decydują się na nią zarówno osoby prawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne, które mają problemy i wątpliwości związane z rozliczaniem podatków. W zakresie usług doradztwa podatkowego znajdują się między innymi: wypełnianie wniosku o podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz o podatek od towarów i usług (VAT).

Optymalizacja i compliance podatkowy

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego można podzielić na dwie grupy: optymalizację podatkową i compliance podatkowy. Pierwszy termin oznacza porady dotyczące tego, jakie działania podjąć, aby zapłacić niższe podatki. Wpływa to na oszczędności i pomaga racjonalnie zarządzać firmą. Na optymalizację podatkową składają się między innymi dobieranie odpowiedniej formy opodatkowania adekwatnej do uzyskiwanych dochodów oraz ich częstotliwości, tworzenie planów biznesowych, a w niektórych przypadkach również redukcja stanowisk. Compliance podatkowy jest związany z przekazywaniem porad na temat tego, jakie w ogóle przedsiębiorca powinien zapłacić podatki. W dużych firmach ten problem występuje na znacznie większą skalę, niż w małych placówkach, jednak każdy może pogubić się w skomplikowanych przepisach prawa podatkowego. Dotyczy on głównie nadzorowania zmian legislacyjnych i identyfikowania obszarów wrażliwych w przedsiębiorstwie. Głównym celem tych działań jest zminimalizowanie ryzyka podatkowego, czyli ograniczenie prawdopodobieństwa powstania różnych nieprawidłowości.

Podsumowując, dzięki doradztwu podatkowemu można dowiedzieć się o istnieniu i skorzystać z wielu ulg podatkowych i odliczeń oraz powierzyć istotne kwestie związane z rozliczaniem podatków specjaliście. Warto pamiętać, że za nieprzestrzeganie prawa podatkowego grożą sankcje pieniężne, dlatego dobrze jest poświęcić temu elementowi przedsiębiorstwa szczególną uwagę. Jeśli jako przedsiębiorca nie jesteś w stanie zajmować się tym elementem działalności, zdecyduj się na pomoc z zakresu usług doradztwa podatkowego.