/Dziesięć rzeczy, których ludzie pragną najbardziej w swojej pracy
www.ambiznes.pl

Dziesięć rzeczy, których ludzie pragną najbardziej w swojej pracy

Ponieważ wolny rynek determinuje koszty pracy (wynagrodzenia) w większości produktów i usług, najważniejszym komponentem wartości dodanej, który firma może zaoferować swoim pracownikom, będzie coraz większa satysfakcja z pracy

Ponieważ wolny rynek determinuje koszty pracy (wynagrodzenia) w większości produktów i usług, najważniejszym komponentem wartości dodanej, który firma może zaoferować swoim pracownikom, będzie coraz większa satysfakcja z pracy. Przeprowadzono obszerne badania nad tym, co jest dla nas ważne w naszych miejscach pracy. Na podstawie wniosków wysnutych z badań można wyłonić dziesięć kwestii, których ludzie potrzebują w pracy i które motywują ich do działania.

1. Uznanie za dobrze wykonaną pracę

Wszyscy wiemy, jak komplement od szefa potrafi osłodzić nam dzień i sprawić, że będziemy pracowali jeszcze bardziej entuzjastycznie. Powszechnie wiadomo, że uznanie jest najważniejszym czynnikiem motywującym ludzi.

2. Zdrowe środowisko pracy

Czysta, dobrze oświetlona, odpowiednia przestrzeń; odpowiedni sprzęt; firma wypełniona ludźmi, którzy troszczą się i komunikują w uczciwy, terminowy sposób. Niektóre firmy mają nawet siłownie i zatrudniają instruktorów fitness, aby pomóc swoim zespołom osiągnąć optymalne zdrowie. Zastanawiasz się, czy twoją firmę byłoby stać na taki luksus? Zorientuj się, jakie fundusze unijne przysługują twojemu przedsiębiorstwu. Skontaktuj się ze specjalistami z firmy Ambiznes (www.ambiznes.pl), aby to ustalić.

3. Praca, która coś znaczy

Każdy woli spędzać swój czas, aby pomóc osiągnąć coś wartościowego. Może to być coś w firmie, społeczności, a nawet coś o zasięgu globalnym. Przypominanie zespołowi, że wszystko, co robią, dotyka innych ludzi, nadaje sens ich życiu i pracy.

4. Odpowiedzialność

Ludzie muszą wierzyć, że są odpowiedzialni za własne działania i że się im ufa. Samodzielne zespoły dają ludziom jasną odpowiedzialność. Są także najlepszym narzędziem na delegowanie zadań przepracowanych dyrektorów.

5. Obowiązkowość

Ludzie w samodzielnych zespołach chętniej dopilnują, aby obowiązki innych i ich własne zostały dopełnione. Odpowiedzialność i obowiązkowość to zdolność do wypełniania zobowiązań bez szczególnych systemów motywacyjnych.

6. Sprawiedliwe wynagrodzenie

Związany nie ze stażem czy stopniem, ale z osiągnięciami; bycie traktowanymi jako partnerzy; możliwy kapitał własny w biznesie może być ważny.

7. Szansa na naukę

Możliwości rozwoju, być może w celu objęcia bardziej znaczących stanowisk z większą odpowiedzialnością, a ostatecznie zwiększenie wartości organizacji, są bardzo ważne dla pracowników. Wspieranie członków zespołu w zdobywaniu stopni naukowych lub doskonaleniu umiejętności poprzez zajęcia lub konferencje to świetny sposób, aby otworzyć dla nich te drzwi. Jeśli planujesz organizację szkoleń, ale brakuje ci na nie środków, sprawdź, jakie fundusze unijne możesz pozyskać, aby te cele zrealizować. Pomogą ci w tym specjaliści z firmy Ambiznes – odwiedź stronę internetową www.ambiznes.pl i zobacz, co jeszcze możesz zrobić, aby rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

8. Szansa na wykonywanie pracy na najwyższym poziomie

Nie chodzi jedynie o pracę, która spełnia minimalne standardy i oczekiwania, ale o pracę na najwyższym poziomie. Sprawdź ze swoim zespołem, co jeszcze możesz zrobić, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę i zapytaj, czy zaangażują się w ten standard.

9. Zrozumienie

Wiedza, w jaki sposób praca wiąże się z realizacją ogólnych celów biznesowych, dzielenie się celami firmy i uzyskiwanie wkładu ze strony twojego zespołu podczas regularnych spotkań jest doskonałym narzędziem do tworzenia i podtrzymywania zrozumienia.

10. Szansa na współpracę z interesującymi, zmotywowanymi i odpowiedzialnymi ludźmi

Praca z osobami, których cele osobiste i zawodowe są w zgodzie z własnymi, jest bardzo satysfakcjonująca. Zachęcaj członków swojego zespołu do wprowadzania wspaniałych ludzi do twojej firmy. Nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz kogoś, kto świetnie wpasowuje się w twoje przedsiębiorstwo i jego cele.