/Ewidencja przychodów. Jak właściwie ją prowadzić?
AKRO

Ewidencja przychodów. Jak właściwie ją prowadzić?

Ewidencją przychodów są objęci podatnicy, którzy się rozliczają w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to wielu przedstawicieli grup społecznych – zaczynając na budowlańcach, kończąc na stomatologach czy właścicielach restauracji. Z tą formą rozliczenia wiąże się szereg korzyści – nie trzeba na przykład wypełniać księgi przychodów i rozchodów. Warto więc wiedzieć, jak wygląda ewidencja przychodów i w jaki sposób ją prowadzić.

Ewidencja przychodów – na czym polega?

Pełną listę zawodów i ich oprocentowanie określa Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obejmuje wiele grup zawodowych, więc mogą z niego korzystać przedstawiciele wolnych zawodów czy budowlańcy. Zależne od profesji stopa oprocentowania jest inna – zaczynając na 3%, kończąc na 20%.

Warto wiedzieć, że w ten sposób nie mogą się rozliczać między inny podatnicy, których dochód w roku poprzednim przekroczył 150 000 euro – granica nie dotyczy firm, rozpoczynających działalność w ciągu roku.

Prowadzenie ewidencji przychodów obejmuje oddzielnie każdy rok podatkowy. Zawiera ona tylko przychody z pominięciem kosztów. Tak więc zapisy należy potwierdzić stosownymi dokumentami. Są to:

  • faktury,
  • noty korygujące,
  • faktury VAT,
  • dokumenty celne,
  • rachunki.

Rozliczenie odbywa się co miesiąc lub co kwartał w razie spełnienie określonych warunków. W pierwszym przypadku należy do dokonać do 20. dnia każdego miesiąca, wpłacając zaliczki. Finalne rozliczenie podatku jest wykonywane do 31 stycznia za rok poprzedni przy składaniu zeznania PIT-28. Trzeba pamiętać, że ewidencja musi być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. Oznacza to, że zapisy muszą odzwierciedlać rzeczywistość i być zgodnie z prawem. W jaki sposób to robić?

Jak rzetelnie i niewadliwe prowadzić ewidencję przychodów?

Zaliczkę na podatek oblicza się w określony sposób. Od sumy dochodów za okres rozliczeniowy należy odjąć wartość składek na ubezpieczenie społeczne, wydatki związane z ulgami rehabilitacyjnymi i darowizny. Ewidencję można prowadzić odręcznie, jak i z użyciem profesjonalnych programów.

Obecnie są dostępni specjaliści, którzy mogą odciążyć podatnika z tej czynności oraz rzetelnie, zgodnie z prawem i bezbłędnie prowadzić ewidencję. Usługi tego typu świadczy m.in. AKRO Biuro Rachunkowe, oferujące pełne wsparcie związane z księgowością. Wszystkie dokumenty mogą być przechowywane w miejscu wykonywania działalności, siedzibie lub w biurze rachunkowym. Jest to ogromna wygoda dla przedsiębiorcy, który zajmuje się sprawami i rozwojem firmy, a nie czasochłonnym prowadzeniem ksiąg.

TAGS: