/Jak działa miareczkowanie?
miareczkowanie

Jak działa miareczkowanie?

Miareczkowanie to jedna z technik analitycznych, która umożliwia oznaczenie ilościowe określonej substancji rozpuszczonej w próbce. Opiera się ona na obserwacji kompletnej reakcji pomiędzy analitem a titrantem o znanym stężeniu, dodawanym do próbki.

Analiza miareczkowa

Jedna z najstarszych metod analizy ilościowej. Metoda ta pozwala łatwo i bez zbędnych kosztów przeprowadzić analizę. Analiza miareczkowa to wprowadzanie niewielkimi porcjami do roztworu badanego równoważną chemicznie ilość odczynnika w postaci roztworu mianowanego, czyli roztworu o dokładnie znanym stężeniu. Aby jednak rozpoznać, kiedy zbliża się moment równowagi, do próbki wprowadza się też indykator, który w chwili osiągnięcia tego stanu po prostu zmienia barwę. Chwila ta nazywana jest punktem końcowym miareczkowania. Ilość oznaczanej substancji oblicza się na podstawie dokładnie zmierzonej objętości zużytego roztworu mianowanego.

Samo miareczkowanie jest techniką cenioną ze względu na kilka zalet. Przede wszystkim jest to sprawdzona technika, a rezultaty osiągamy tutaj stosunkowo szybko. Cechuję ją wysoka dokładność i precyzja, a także zaawansowana automatyzacja. Mamy tu także do czynienia z dobrym stosunkiem ceny do wydajności zwłaszcza w porównaniu z bardziej zaawansowanymi technikami. Istnieje także możliwość stosowania przez operatorów o różnym doświadczeniu i nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii.

Technika miareczkowania wykorzystywana jest powszechnie przez przemysł samochodowy, przemysł ceramiczny, przemysł chemiczny, przemysł węglowy, przemysł farbiarski, przemysł kosmetyczny, a także przy produkcji detergentów. Korzysta z niej także przemysł elektroniczny, galwanotechniczny, przemysł energetyczny, spożywczy, skórzany czy maszynowy. Miareczkowanie stosowane jest również przy produkcji materiałów wybuchowych, w służbie zdrowia, przy tworzeniu szkła, a także w kolejnictwie, przemyśle gumowym czy jeśli chodzi o produkcje tworzyw sztucznych. Jak widać, zastosowanie jest tutaj niezwykle szerokie.

Reakcje

Miareczkowanie wykorzystuje kilka rodzajów reakcji. Jedną z nich jest reakcja kwasu i zasady, która może być wykorzystywana choćby w zmierzeniu zawartości kwasów w ketchupie czy w winie. Wykorzystuje się też reakcje strącania. Przydaje się ona, kiedy trzeba określić zawartość soli w przeróżnych produktach spożywczych czy potrawach. Reakcję strącania stosuje się także, aby zmierzyć zawartość siarczanów w wodzie mineralnej. Z kolei reakcja Redoks jest wykorzystywana do zmierzenia ilości miedzi, chromu czy niklu w różnych przedmiotach. Reakcje kompleksometryczne stosuje się celem sprawdzenia twardości wody czy analizach składu cementu lub zawartości wapnia w nabiale. Zastosowanie konkretnej reakcji wynika tutaj z naszych indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Korzystną zmianą jest też pojawienie się na rynku automatycznych urządzeń, które przeprowadzą całą analizę samodzielnie bez konieczności naszego udziału. Dzięki temu wszystkie analizy oparte na miareczkowaniu możemy nie tylko przeprowadzić znacznie szybciej, ale też o wiele dokładniej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.metrohm.com/pl-pl