/Jakich zabezpieczeń kredytu mieszkaniowego wymagają banki?

Jakich zabezpieczeń kredytu mieszkaniowego wymagają banki?

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zredukowanie ryzyka ponoszonego przez bank. Dzięki solidnemu zabezpieczeniu kredytu zyskać może także kredytobiorca. Jaki rodzaj zabezpieczeń jest stosowany w przypadku kredytów mieszkaniowych?

1. Hipoteka na nieruchomości

W pierwszej kolejności kredyt na mieszkanie wymaga ustanowienia hipoteki, czyli ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Gdy zaciągany jest kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, wtedy hipoteka może być ustanowiona na:
– kredytowanej nieruchomości
– innej nieruchomości, która znajduje się we własności kredytobiorcy
– nieruchomości, która należy do osoby trzeciej

2. Zabezpieczenia dodatkowe

Poza hipoteką banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Co warto wiedzieć o finansowaniu w zakresie zabezpieczeń dodatkowych?

Jako dodatkowe zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego stosowane są:
– cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości – bank może określić zakres polisy
– zabezpieczenia przejściowe – są używane aż do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej, w tym poręczenie, weksel in blanco albo inna forma zabezpieczenia wskazana przez bank

3. Wkład własny

Ponadto zabezpieczeniem kredytu na zakup mieszkania jest również wkład własny. Aktualnie jest on niezbędny do uzyskania kredytu hipotecznego.

Zalecana wysokość wkładu własnego to 20%, natomiast minimalna to 10%, przy czym bank może wymagać od klienta wykupienia specjalnego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Artykuł został opracowany przy wspołpracy z agenją niercuhomości say-home.pl w Katowicach.