/Kable sensoryczne w systemach ochrony. Charakterystyka
Kable sensoryczne

Kable sensoryczne w systemach ochrony. Charakterystyka

Obecnie dąży się do opracowywania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań z zakresu ochrony mienia. Jedną z bardziej dyskretnych, a zarazem skutecznych metod jest zastosowanie kabli sensorycznych. Te „inteligentne” urządzenia efektywnie zabezpieczają budynek i teren zewnętrzny przed dostępem nieuprawnionych osób. Czym się one charakteryzują? Co warto o nich wiedzieć?

Zasada działania kabli sensorycznych

Kable sensoryczne wykorzystuje się w systemach ochrony obwodowej. Instaluje się je w ziemi dookoła ogrodzenia lub umieszcza na jego szczycie w celu wygenerowania sygnału elektrycznego, zachodzącego pod wpływem odkształceń lub wibracji. Każdy ruch świadczący o nieuprawnionej aktywności intruzów jest natychmiast zauważany. Jednostka centralna rejestruje ewentualne zmiany ładunku w kablu sensorycznym jako efekt próby sforsowania ogrodzenia lub przekroczenia granicy terenu przez osobę trzecią. Wówczas, gdy sygnał wywołany w elemencie przekroczy ustalony próg, jednostka generuje alarm. Nowoczesne algorytmy gwarantują doskonałą, precyzyjną detekcję w różnych warunkach atmosferycznych.

Systemy obwodowe naziemne i podziemne

Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę obiektów publicznych i prywatnych, producenci systemów obwodowych projektują takie rozwiązania, które sprzyjają różnym potrzebom. W ten sposób powstały systemy ochrony naziemne i podziemne.

  • Systemy obwodowe naziemne: mocuje się je na ogrodzeniach. Składają się z kabli połączonych ze sobą specjalistycznymi czujkami, które wykrywają drgania w odległości kilkudziesięciu metrów. Każde naprężenie kabla generuje impulsy wzmacniane mechanicznie masą detektora. W efekcie instalacja rejestruje każdą próbę przecięcia lub wspinania się na ogrodzenie.
  • Systemy obwodowe podziemne: montuje się je pod ziemią. Jeśli producent zastosuje kable sensoryczne, wówczas mamy do czynienia z wytwarzaniem pola magnetycznego. W razie zakłócenia pola system się aktywuje. Można także użyć czujników sejsmicznych, które reagują na drgania. W przypadku systemów ciśnieniowych dochodzi natomiast do reakcji na zmianę nacisku na grunt. Systemy podziemne wyróżniają się ponadto skomplikowanymi układami analitycznymi, które są w stanie odróżnić obecność człowieka od obecności zwierząt na danym terenie.

Naziemne systemy ochrony obwodowej ogrodzeń zapewniają całkowitą swobodę ruchu osób znajdujących się w obrębie ogrodzenia. Są przeznaczone do mniejszych i bardziej rozległych obiektów (powyżej 300 metrów). Z kolei zaletą wszystkich systemów zakopywanych jest ich całkowita niewykrywalność przez potencjalnego złodzieja. Wymagają co prawda rozbudowanej technologicznie infrastruktury, ale zapewniają jednocześnie największe możliwości ochrony terenu zewnętrznego.

Rola kabli sensorycznych w systemach naziemnych

W zależności od zjawiska fizycznego, o które oparta jest detekcja intruzów, zmienia się charakterystyka oraz przeznaczenie systemu ochrony. Aby przybliżyć działanie technologii wykorzystującej kable sensoryczne, przyjrzymy się napłotowemu systemowi sensorycznemu MicroPoint™ II, który znajdziemy w ofercie firmy ATLine, zajmującej się projektowaniem systemów alarmowych i ochrony obwodowej.

System MicroPoint™ II znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykrywanie prób wspięcia się na ogrodzenie lub przerwania jego ciągłości. Składa się z modułów procesorowych z dwoma kablami sensorycznymi mocowanymi paskami do ogrodzenia lub linki nośnej. Każdy moduł obsługuje odcinek 400 metrów i zawiera układy elektroniczne do: przetwarzania sygnałów alarmowych, dystrybucji zasilania DC, komunikacji sieciowej za pośrednictwem systemu FSK bez potrzeby instalacji dodatkowego okablowania.

Kable sensoryczne odgrywają tutaj istotną rolę: przyczyniają się bowiem do zwiększenia zasięgu łączności systemu FSK, wykrywają drgania płotu, a także służą do zasilania modułów napięciem stałym, przesyłu danych i detekcji prób wtargnięcia. Detekcja odbywa się na zasadzie reflektometrii w dziedzinie czasowej (Time Domain Reflectometry). Procesor wysyła impuls, który biegnie wzdłuż kabla, odbija się od obszaru, w którym wystąpiło zakłócenie i wraca do procesora, który ustala położenie tego obszaru. Za pomocą cyfrowego przetwarzania sygnału mierzona jest odległość punktu odbicia, a także kształt impulsu. Impuls może być rozpoznany jako oddziaływanie punktowe – próba przecięcia, wtargnięcia – lub rozproszone – wiatr, deszcz, drgania wywołane ruchem drogowym. Jeśli impuls zostanie zidentyfikowany jako punktowy i przekroczy ustalony w trakcie konfiguracji próg czułości, system generuje alarm i precyzyjnie lokalizuje miejsce zajścia (w przypadku omawianego systemu z dokładnością do 3 m).

Nowoczesne systemy, takie jak MicroPoint™ II, mogą być łączone sieciowo z systemami zakopywanymi czy barierami mikrofalowymi i wykorzystywać wspólny protokół komunikacyjny. Daje to szerokie możliwości zabezpieczania obszaru posesji i budynku i minimalizuje możliwość wtargnięcia intruzów praktycznie do zera.