/Kalkulator kredytowy online
Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy online

W obliczaniu wszelkich możliwości wzięcia kredytu hipotecznego, mieszkaniowego, odsetek, spłat itp., pomoże nam kalkulator kredytowy. Określane jest to na podstawie wprowadzanych przez nas danych. Zazwyczaj kalkulator kredytowy posiada takie pola do wpisu jak: kwota kredytu, oprocentowanie nominalne, okres kredytowania. Następnym może być pole kapitalizacja, a kolejne w którym wybieramy raty – mogą być stałe, rosnące lub malejące. W zależności od innych potrzeb wprowadzane są dodatkowe pola. Należy jednak pamiętać, ze nie możemy w 100 procentach polegać na takich wyliczeniach ponieważ ma to stworzyć przybliżoną kwotę odsetek, a w styczności z przedstawicielem banku możemy negocjować. Niemniej jest to dobre urządzenie służące do rozeznania się w przybliżeniu z czekającymi nas spłatami.

Rozwijając opisane wyżej pola wygląda to tak:

– Kwota kredytu – czyli wysokość planowanego kredytu
– Oprocentowanie nominalne – oprocentowanie kredytu w skali roku
– Okres kredytowania – czyli czas w którym powinniśmy spłacić kredyt. Kalkulator kredytowy działa tutaj w taki sposób, że przelicza dane przyjmując kapitalizację odsetek równą liczbie rat spłacanych. Okres kredytowania, powinien być więc wielokrotnością okresu kapitalizacji.
– Kapitalizacja – oznacza to jak często naliczane oraz odejmowane są odsetki od kwoty kredytu. W kalkulatorze kapitalizacja odsetek równa jest liczbie spłacanych rat. Im częstsza kapitalizacja odsetek, czyli im częściej są one naliczane, tym niższa będzie efektywna stopa procentowa.
– Raty – występują dwie podstawowe raty: raty równe i raty malejące
– Raty równe – w całym okresie kredytowania, wszystkie raty mają taką sama wartość. Równe raty obliczane są poprzez podzielenie kosztu kredytu przez liczbę rat
– Raty malejące – raty kredytu wraz ze zmniejszaniem się kwoty spłaty, też będą ulegać zmniejszeniu. Czyli największe obciążenie z tytułu rat jest na początku. W późniejszym okresie wraz ze zmniejszaniem się wysokości rat, zmniejszają się comiesięczne odsetki i kolejne raty są coraz niższe

Z kalkulatora możemy skorzystać na stronie: https://najlepszebanki.com/kalkulator-zdolnosci-kredytowej/

TAGS: