/Metody zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
zarządzanie nieruchomościami

Metody zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Efektywne zarządzanie nieruchomościami to nie tylko utrzymanie ich w dobrym stanie, ale też nieustanna optymalizacja ich wartości, szczególnie w przypadku obiektów komercyjnych. Na czym dokładnie polega specyfika zarządzania nieruchomościami o charakterze komercyjnym i w jaki sposób powinien działać profesjonalny zarządca tego rodzaju nieruchomości?

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to szeroki termin obejmujący ogół działań podejmowanych w celu utrzymania nieruchomości i sprawowania nad nią pieczy. Warto przy tym zaznaczyć, że pojęcie zarządzania ma znaczenie szersze od administrowania nimi. O ile bowiem administrator skupia się na bieżących, podstawowych kwestiach związanych z utrzymaniem i obsługą nieruchomości, to zarządca ma znacznie więcej obowiązków wynikających z opieki nad nieruchomością, nie tylko w zakresie zapewnienia czystości i bezpieczeństwa, ale także – a może przede wszystkim – w wymiarze finansowym. Zarządzanie nieruchomościami wymaga bowiem przygotowywania i realizacji planów budżetowych oraz marketingowych, przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz analizy rynku, a także inwestowania i szacowania ryzyka z tym związanego. Dzięki tak kompleksowym działaniom, zarządca nieruchomości odpowiada za prawidłową gospodarkę ekonomiczną nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, iż strategie zarządzania różnią się w zależności od charakteru danej nieruchomości. Wyróżniamy tutaj nieruchomości mieszkalne, które wymagają przede wszystkim utrzymania czystości i bezpieczeństwa, by zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe, a także nieruchomości komercyjne, które użytkowane są na cele prowadzenia działalności gospodarczej z zamiarem osiągnięcia zysku. Do tych ostatnich zaliczamy m. in. centra handlowe, lokale usługowe i biurowe, a także nieruchomości przeznaczone na wynajem.

Specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Ponieważ nieruchomości komercyjne stanowią źródło dochodu oraz swoistą lokatę kapitału, nadrzędnym celem ich właścicieli jest generowanie zysków, czy to poprzez pobieranie opłat za wynajem, czy na drodze zwiększenia wartości danej nieruchomości. Na tym głównie skupia się zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, które polega na opracowywaniu i realizacji strategii dostosowanych do typu i przeznaczenia nieruchomości, tak, by zoptymalizować koszt jej eksploatacji. W tym celu zarządca nieruchomości komercyjnych wykorzystuje różne metody działania.

W przypadku nieruchomości przeznaczonych na wynajem będą one miały na celu uzyskiwanie stałych, wysokich przychodów poprzez zwiększanie liczby najemców i odpowiednie ustalanie wysokości czynszu. – Mówi przedstawiciel biura nieruchomości NAI Estate Fellows. – „Zarządca lokalami biurowymi, apartamentami na wynajem i innymi tego typu nieruchomości powinien zatem skupić się na budowaniu pozytywnego wizerunku danej nieruchomości oraz utrzymywaniu dobrych relacji z najemcami. Musi on zadbać o stan techniczny budynku, nadzorować prace remontowe, a także negocjować i przedłużać umowy najmu. Z kolei zarządzanie nieruchomościami takimi jak centra handlowe ma na celu zwiększenie konkurencyjności obiektu i liczby klientów. Tutaj istotną rolę odgrywa odpowiednia strategia marketingowa, a także optymalizacja kosztów eksploatacji danej nieruchomości”.

Metody zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w dużej mierze zależą też od rodzaju inwestycji. Zarządzanie portfelowe dla inwestycji krótkoterminowych będzie wymagało wdrożenia polityki bardziej agresywnej w stosunku do kosztów, natomiast w przypadku inwestycji długoterminowych skupi się na stabilizacji przychodów i utrzymaniu obiektu w dobrym stanie technicznym. Umiejętne zarządzanie nieruchomością, dostosowane do typu danej inwestycji, może przynieść właścicielowi wymierne zyski.