/Oświetlenie ewakuacyjne. Co warto wiedzieć?
oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne. Co warto wiedzieć?

Wiele pracodawców jest zobowiązanych do zainstalowania oświetlenia ewakuacyjnego. Stanowi ono jeden z bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa. Należy stosować je we wszystkich budynkach użyteczności publicznej przy wyjściach z pomieszczeń, na schodach lub w pobliżu innych elementów mogących spowodować zagrożenie. Jakie wymogi powinno spełniać i w jakich obiektach należy stosować oświetlenie ewakuacyjne?

Czym jest oświetlenie ewakuacyjne?

Jest elementem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Zapewnia bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca podczas zaniku normalnego zasilania, dlatego oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być zasilane z źródła zasilania, które jest niezależne. Musi ono spełniać wymagania oraz parametry, które opisane są w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

„Bezpieczeństwo obiektów oraz osób w nich przebywających jest bardzo ważne. Wszystkie miejsca użyteczności publicznej jak i te przeznaczone na cele widowiskowe powinny zostać objęte ochroną na wypadek pożaru. W sytuacji zagrożenia priorytetem jest zapewnienie oświetlenia awaryjnego w ewakuacji”mówi ekspert z firmy Pirotoks z Katowic, która świadczy zaawansowane usługi przeciwpożarowe.

Zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego czy budynkach produkcyjnych oraz magazynowych. Stosuje się je najczęściej w pomieszczeniach:

 • wystawowych w muzeach,
 • widowni kin, teatrów i innych sal widowiskowych,
 • sal konferencyjnych i audytoriów,
 • lokali rozrywkowych,
 • dużych sal sportowych,
 • w garażach,
 • w budynkach/namiotach tymczasowych, przeznaczonych na cele widowiskowe,
 • w pomieszczeniach technicznych itp.

Ponadto, oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na wszystkich oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym drogach służących do ewakuacji z wymienionych wyżej pomieszczeń.

Rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego

 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – celem oświetlenia ewakuacyjnego jest umożliwienie zlokalizowania sprzętu pożarowego. Natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx przy drogach do szerokości 2 metrów. Natomiast na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej, natężenie powinno wynosić, minimum 50% podanej wartości.
 • Oświetlenie strefy otwartej – stosuje się w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia paniki wśród osób przebywających w zagrożonym budynku i zapewnienia odpowiednich warunków widzenia, które pozwolą nam bezpiecznie dotrzeć do wyjścia. Ten rodzaj oświetlenia występuje m.in. w halach czy większych obiektach.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – zapewnia bezpieczeństwo osobom, które biorą udział w niebezpiecznym procesie lub które znajdują się w niebezpiecznej sytuacji. Eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 10% wymaganego dla danych czynności, czyli ilości światła podczas normalnego zasilania i nie powinno być mniejsze niż 15 lx.

Umiejscowienie opraw oświetleniowych

Oprawy służące do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być rozmieszczone na ścianach, na wysokości 2 metrów od podłogi lub na sufitach. Umieszczone powinny być przy:

 • drzwiach wyjściowych, służących, jako wyjście ewakuacyjne,
 • schodach i ruchomych platformach,
 • urządzeniach przeciwpożarowych i przycisku alarmowym,
 • punktach pierwszej pomocy,
 • przy znakach bezpieczeństwa,
 • na korytarzach i skrzyżowaniach korytarzy,
 • toaletach i pomieszczeniach technicznych itp.