/Rodzaje kursów spawania stali
kursami spawania stali

Rodzaje kursów spawania stali

Kursy spawania stali odbywają się na różnych poziomach zaawansowania i przygotowują do wykonywania zawodu spawacza, zapewniając możliwość uzyskania niezbędnych uprawnień. Kursy te mogą dotyczyć też różnych metod spawania, warto dokładnie się upewnić przy zapisywaniu na kurs, czy jego program dotyczy właśnie poszukiwanej przez nas metody profesjonalnego spawania.

Kursy spawalnicze – szansa na dobry zawód

Nie słabnie zainteresowanie kursami spawania stali, gdyż na rynku pracy, nie tylko polskim, wciąż brakuje fachowców z uprawnieniami spawalniczymi. Kursy nie tylko przekazują teoretyczną wiedzę i uczą praktycznych umiejętności związanych z zawodem spawacza, ale też po zakończonym kursie i zdanym egzaminie uzyskuje się uprawnienia do pracy we wskazanym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej. Inwestycja w taki kurs szybko się zwraca, zwłaszcza że nie są one drogie – w porównaniu na przykład do kosztów związanych ze studiami wyższymi.

Metoda spawania

Zapoznając się z ofertą kursów spawania prowadzonych przez różne ośrodki szkoleniowe takie jak firma Galileum, znajdziemy informację o metodach, jakie są uczone na danym kursie. Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) (111) to jedna ze znanych już od dawna metod. W przypadku spawania acetylenowo-tlenowe (gazowego) (311) nie wymagany jest dostępu do zasilania elektrycznego, potrzebną energię uzyskuje się ze spalania mieszanki gazów (tlenu i acetylenu). Z metody tej korzysta się chętnie np. na placach budowy, w warsztatach oraz przy montażu instalacji grzewczych i sanitarnych. Mieszanka gazowa może być też wykorzystana do cięcia elementów stalowych. Kolejną metodą jest spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 (MAG 135): spawanie z wykorzystaniem dwutlenku węgla zapewnia dobre efekty w zakresie wtopienia, mniejszego utlenienia powierzchni spoiny oraz estetyki efektu końcowego. Zbliżoną metodą jest spawanie półautomatyczne drutami proszkowymi w osłonach gazowych (136, 137, 138) oraz spawanie w osłonie gazów neutralnych (141), poza dwutlenkiem węgla w spawaniu mogą być wykorzystywane inne gazy. Często bywa to argon, który jest gazem obojętnym, nie utlenia i nie wchodzi w reakcje chemiczne ze spawaną stalą, wykorzystuje się go jako składnik mieszanek podczas spawania metodami MIG/MAG i TIG. Z argonem może być łączony wspomniany dwutlenek węgla, ale też tlen, bądź oba te gazy. Skład takiej mieszanki gazowej zależy m.in. od gatunku stali oraz wykorzystywanej technologii spawania.

Poziomy zaawansowania

Warto też zwrócić uwagę na poziomy zaawansowania dostępnych kursów, na przykład kursy spawania stali czarnej prowadzone są w trzech modułach.