/Rodzaje uczelni wyższych w Polsce.
wyższe uczelnie

Rodzaje uczelni wyższych w Polsce.

Wybierając szkołę średnią w większości przypadków mamy w perspektywie dalszą edukację, czyli studia. Niektórzy nawet wybierają określoną szkołę przygotowującą do matury, ponieważ po jej ukończeniu chcą pójść na konkretny kierunek studiów. Przez lata nauki czasami zmieniają się nasze zainteresowania i po maturze stajemy przed dylematem gdzie i co studiować.

Jakie typy uczelni wyższych są dostępne w Polsce?

Na początku warto zaznaczyć, że polskie uczelnie działają na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnie wyższe można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  1. Uczelnie akademickie. Oznacza to, że prowadzą one studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, mogą też kształcić doktorantów. Studia pierwszego stopnia kończą się tytułem licencjata lub inżyniera. Studia drugiego stopnia nadają tytuł magistra lub magistra inżyniera. Ważne jest, że uczelnia akademicka musi posiadać co najmniej jedną kategorię naukową A, A+ lub B w przynajmniej jednej dziedzinie artystycznej bądź naukowej. Poza tym taka uczelnia prowadzi badania naukowe. Przynajmniej jedna jednostka organizacyjna uczelni akademickiej ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
  2. Uczelnie zawodowe, dają możliwość ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnie z tej grupy nie posiadają uprawnień do nadawania stopnia doktora.

Najważniejsze wyższe uczelnie w Polsce.

Wyróżniamy następujące rodzaje uczelni wyższych

  • uniwersytety;
  • politechniki;
  • akademie – zwykłe, morskie, teatralne, muzyczne, medyczne, wychowania fizycznego, sztuk pięknych, pedagogiczne;
  • uczelnie medyczne, rolnicze, pedagogiczne, ekonomiczne, wojskowe, teologiczne;
  • wyższe szkoły teatralne lub zawodowe;
  • uczelnie publiczne i niepubliczne.

Jak mówi pracownik Gdańskiej Szkoły Wyższej: „Obecnie absolwenci szkół średnich mają ogromny wybór wśród wyższych uczelni. Warto gruntownie przejrzeć proponowaną ofertę i sprawdzić jakie możliwości rozwoju daje nam wybrana szkoła. Zapisując się na studia w wyższej uczelni decydujemy się na konkretny kierunek, zaś specjalność wybieramy w trakcie studiów”.

Oferta uczelni wyższych poszerzana jest każdego roku. Muszą one dostosowywać się do zasad panujących na rynku, a zwłaszcza do nowych trendów w rozwoju rynku pracy. Co roku powstają nowe zawody, które poszukują specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Jest to powód, dla którego rośnie liczba nowych kierunków i specjalności. Wybierając uczelnię warto sprawdzić rankingi i opinie o niej. Dobrze, jeśli poza minimum programowym możemy skorzystać z innych form rozwoju. W porównaniu ofert pomocna jest Polska Komisja Akredytacyjna, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach.