/Samochód dla nowej firmy
Samochód

Samochód dla nowej firmy

Podstawowy problem z jakim najczęściej borykają się właściciele nowych firm to brak gotówki (oraz zleceń ale to osobny temat). Tymczasem, w wielu branżach już na stracie potrzebny jest solidny samochód firmowy, najczęściej typu dostawczego. Samochód to wizytówka firmy więc nie powinien być to stary grat. Nasuwa się więc pytanie – problem, skąd wziąć samochód firmowy a dokładniej, jak taki samochód zdobyć?

Jak nie za gotówkę, to na kredyt – takie spostrzeżenie nasuwa się wielu osobom. Problem jednak w tym, że nowe firmy z zaledwie z kilkumiesięcznym stażem, w ocenie banków nie nabyły jeszcze zdolności kredytowej, co banki konstatują często z góry, bez wnikania w dokumenty finansowe i majątek firmy bądź jej właściciela. Odpadają więc zarówno kredyty samochodowe jak i gotówkowe kredyty dla firm. Nowa firma nie ma też szans na celowy kredyt inwestycyjny.

Jedyną możliwą opcją pozyskania samochodu firmowego dla nawet kilkumiesięcznej firmy, jest leasing samochodu. Wymogi co do zdolności kredytowej są w przypadku leasingu znacznie mniej rygorystyczne niż w przypadku kredytów. Po pierwsze dlatego, że przedmiot leasingu pozostanie własnością leasingodawcy przez cały okres umowy leasingowej, jest więc pewnym zabezpieczeniem dla firmy leasingowej. W przypadku kredytu samochodowego, kredytowany pojazd też jest zabezpieczeniem dla banku kredytującego, ale na podstawie umowy przewłaszczenia, a to już nie jest tak pewne zabezpieczenie jak w przypadku przedmiotu leasingowanego. Po drugie, firmy leasingowe nie muszą dostosowywać się do rekomendacji KNF, bo nie podlegają temu ciału, dzięki czemu mogą sobie dość dowolnie ustalać wymagania w stosunku do leasingobiorców.

Z leasingu korzysta też wiele firm które mogłyby skorzystać z kredytu. Absolutnie więc leasing nie jest czymś w rodzaju „opcji dla ubogich”. W wielu przypadkach jest bardziej opłacalny niż kredyt, ale bywa też odwrotnie, więc kiedy mamy dylemat czy skorzystać z leasingu czy z kredytu, należy dokonać indywidualnej kalkulacji w odniesieniu do własnej firmy. Auto w leasingu operacyjnym ma też jednak jeszcze jedną zaletę której nie ma auto w kredycie ani za gotówkę – jest „odporne” na komornika – przedmiot leasingu czyli ruchomość będąca własnością osoby trzeciej, nie może zostać zlicytowany ani nawet zajęty: https://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-ruchomosci-osoby-trzeciej-przez-komornika/. Dla przeciętnego właściciela nowej firmy egzekucja komornicza jawi się czymś, co jemu na pewno się nie przydarzy, ale często wystarczy nawet jedna własna nieściągnięta należność aby przekonać się o niej na własnej skórze.