/Separator – czym jest i do czego służy?

Separator – czym jest i do czego służy?

Obecnie każda dziedzina jest na tyle rozwinięta, że jedna osoba nie jest w stanie poznać dobrze wszystkiego. Często nawet ludzie działający w tej samej branży posiadają różną wiedzę i specjalizację. Dlatego też otaczają nas przedmioty i narzędzia, których zasad działania nawet nie znamy. Bywa i tak, że nie mamy pojęcia do czego coś służy i co znaczy dana nazwa. Tak jest między innymi z separatorem – co to takiego i w czym może pomóc?

Dwa rodzaje separatorów

Osoby znające się na informatyce powiedzą pewnie, że separator to rodzaj ogranicznika, który zdefiniowany jest w składni określonego języka programowania i rozdziela w ciągu znaków kodu źródłowego poszczególne jednostki leksykalne, czyli zestawy znaków. Istnieje jednak jeszcze drugi typ separatora, związany z kanalizacją. I właśnie o jego przedstawienie chodzi nam w niniejszym artykule.

Separator związany z kanalizacją jest urządzeniem, które służy do oczyszczania ścieków, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Istnieją różne rodzaje tych maszyn – separatory skrobi, substancji ropopochodnych, albo tłuszczowniki. Podział ustalony jest ze względu na rodzaj zanieczyszczeń, jakie konkretna maszyna potrafi usuwać.

Separatory – do czego służą?

Zastosowanie separatorów jest bardzo szerokie. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile im zawdzięczamy! Na przykład separatory substancji ropopochodnych są stosowane do oczyszczania wód roztopowych i deszczowych z tych terenów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia ropą. Jak wiadomo deszczówka czy wody z roztopów wnikają później w ziemię i przenikają do wód gruntowych – dlatego tak ważne jest, by były czyste. Separator skrobi znajduje zastosowanie w wielu restauracjach, hotelach czy zakładach (na przykład mięsnych, warzywnych itd.). A tłuszczowniki (czyli separatory tłuszczu) lokowane są wszędzie tam, gdzie ścieki technologiczne mogą mieć zwiększoną jego ilość (czyli kuchnie, stołówki itp.).

Działanie maszyn tego typu opiera się na procesie sedymentacji i flotacji. Dzięki nim możliwe jest oczyszczenie ścieków z lekkich zanieczyszczeń. Oczywiście, separatory – jako urządzenia do oczyszczania – również muszą być co jakiś czas czyszczone, by mogły sprawnie funkcjonować. Istnieją firmy, które się w tym specjalizują i sprawnie czyszczą te maszyny ze wszelkich nagromadzonych osadów. Firmą taką jest na przykład Spectare – prężne przedsiębiorstwo, działające w branży usług kanalizacyjnych.