/W jaki sposób skutecznie minimalizować ryzyko podatkowe w firmie?
minimalizacji ryzyka podatkowego

W jaki sposób skutecznie minimalizować ryzyko podatkowe w firmie?

Podatki potrafią być zmorą niejednego przedsiębiorcy. W polskim prawie podatkowym znaleźć można bowiem wiele niejednoznacznie brzmiących paragrafów. Ich interpretacje zaś niejednokrotnie stanowią ogromne wyzwanie. Ponadto w prawie podatkowym często wprowadzane są zmiany. Jak można skutecznie sobie z tym razić? Jak minimalizować ryzyko podatkowe?

Ryzyko podatkowe

Nim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak można minimalizować ryzyko podatkowe, poświęcimy nieco uwagi samemu ryzyku. Czym ono realnie jest dla firmy? Co oznacza w praktyce?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy eksperta, naszego rozmówcę z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk: „Oprócz niejasności i niejednoznaczności przepisów prawa podatkowego oraz często zachodzących w nim zmian, źródło ryzyka podatkowego może stanowić niewiedza pracowników firmy, odpowiedzialnych za finanse. Przyczyn niewiedzy zaś może być kilka. Pierwsze z nich wynikają właśnie z niejasności oraz częstych zmian w regulacjach prawnych. Niełatwo jest bowiem kontrolować wszystkie, wprowadzane zmiany oraz organizować na bieżąco odpowiednie szkolenia dla pracowników. Ryzyko podatkowe może również występować na skutek niewłaściwego obiegu dokumentacji, związanej z finansami. W efekcie powstają nieprawidłowości oraz zaległości w stosunkach z Urzędem Skarbowym. Ich konsekwencje zaś mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo dotkliwe.”

Jak skutecznie ograniczać ryzyko podatkowe?

Aby skutecznie minimalizować ryzyko podatkowe, należy w odpowiedni sposób nim zarządzać. Zarządzanie ryzykiem podatkowym polega zaś na podejmowaniu konkretnych działań, mających na celu wypracowanie najlepszej dla danej firmy metody obniżania skali ryzyka podatkowego.

Jednym z pierwszych takich działań jest przeprowadzenie audytu. Proces ten nie należy do najłatwiejszych i wymaga od audytorów odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Korzystnym rozwiązanie dla firmy jest zatem współpraca z firmą zewnętrzną. Doświadczeni fachowcy przeprowadzą cały proces audytu, dbając o wszystkie jego kolejne etapy oraz konieczną dokumentację. Następnie ocenią sytuację w firmie, oszacują ryzyko i na podstawie zebranych informacji oraz wniosków opracują możliwe i najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka podatkowego.

Jako eksperci zewnętrzni mają oni również większą możliwość dostrzeżenia niewłaściwości, wkradających się w wewnętrzne struktury danej firmy. Mogą także dookreślić zakres szkoleń, które pozwolą pracownikom na uzupełnienie wiedzy. Audytorzy w zależności do istniejących potrzeb, mogą również zaproponować nowe i odpowiednie dla danej firmy sposoby monitorowania transakcji czy rozliczeń oraz zaproponować zmiany, mające na celu usprawnienie obiegu ważnych dokumentów finansowych.

Kolejne kroki w celu ograniczania występowania ryzyka podatkowego polegają na konsekwentnym wdrażaniu opracowanego przez audytorów planu działania. Wprowadzenie takiego planu w życie zaś i szczegółowa realizacja jego założeń, gwarantują zmniejszenie ryzyka podatkowego w firmie do minimum.