/Umowa najmu lokalu mieszkalnego – skąd ją pobrać?
Umowa najmu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – skąd ją pobrać?

Najem mieszkania powinien być potwierdzony odpowiednią umową. Polskie przepisy dokładnie określają, co powinna ona zawierać. Skąd pobrać prawidłowy wzór umowy najmu mieszkania?

Umowa najmu mieszkania – wzór

Prawidłowy wzór umowy najmu mieszkania powinien zawierać wszystkie kluczowe dane wskazane przepisami prawa.

Najlepiej pobrać wzór ze sprawdzonego źródła, ponieważ nie każdy dokument dostępny online jest prawidłowy i zawiera wszystkie wymagane zapisy.

Obecnie gotowe wzory umów najmu lokalu mieszkalnego można pobrać także ze stron kancelarii prawniczych. Wybranie takiego źródła to pewność, że umowa będzie zawierała wszystkie kluczowe informacje. Prawnik na życzenie może także wprowadzić w umowie niezbędne dla klienta zmiany.

Elementy umowy najmu mieszkania

Każda umowa najmu mieszkania powinna zawierać elementy, jak:
– data i miejsce podpisania umowy,
– dane najemcy i wynajmującego,
– informacje o przedmiocie najmu,
– termin trwania umowy,
– opłaty – czynsz, kaucja i inne koszty związane z wynajmem,
– prawa i obowiązki stron umowy,
– sposób rozwiązania umowy.

Najem lokalu mieszkalnego – podstawy prawne

Aby umowa najmu okazjonalnego była wiążąca dla stron, musi ona spełniać odpowiednie wymogi prawne.

Podstawy prawne do zawarcia umowy najmu mieszkania:
– Kodeks cywilny – art. 659-679 oraz art. 680-692,
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.