/Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki – co warto wiedzieć?
Budynki w Polsce

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki – co warto wiedzieć?

Budynki w Polsce muszą spełniać odpowiednie wymagania prawne. Regulują je głównie Prawo budowlane i rozporządzenia, w tym także rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać budynki? Artykuł napisany przy współpracy z uarchitekta.pl.

Czym jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych?

Dokument prawny jak rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065) zawiera w sobie precyzyjne informacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w Polsce<,b>.

Warunki techniczne znajdujące się w rozporządzeniu mają zastosowanie także w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Muszą odpowiadać im między innymi projekty domów, materiały stosowane do ich budowy.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki – zakres przepisów

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych odnosi się do szeregu różnych obszarów związanych z projektowaniem, budową, przebudową i remontami budynków.

Określone w nim warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, mają zastosowanie między innymi do poniższych kwestii:
– zagospodarowanie działki budowlanej
– położenie budynku na działce budowlanej
– konstrukcja budynku
– pomieszczenia w budynku
– wyposażenie techniczne budynku
– termoizolacja budynku
– bezpieczeństwo budynku, w tym bezpieczeństwo pożarowe

Aktualnie bardzo duże znaczenie w kontekście warunków technicznych ma odpowiednia termoizolacja, ponieważ budynki muszą spełniać odpowiednie normy pod kątem zapotrzebowania na energię (EP). W związku z tym przepisy określają dokładne parametry materiałów budowlanych, jakie muszą zostać spełnione, by budynek odpowiadał obecnym wymogom.

Warto zatem pamiętać o tym, że projekty domów jednorodzinnych także muszą spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.