/Zabezpieczanie szkół

Zabezpieczanie szkół

Mogłoby się wydawać, że szkoły to jedno z bezpieczniejszych miejsc. Jednak statystyki mówią coś zupełnie innego. W obiektach dydaktycznych bardzo często dochodzi do kradzieży, rozbojów, włamań, sprzedaży narkotyków, a nawet do pobić. Uczniowie nie są bezpieczni i mogą zagrażać im nie tylko osoby z zewnątrz – czasami młodzież nawzajem może wyrządzić sobie o wiele więcej krzywdy. Dlatego konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie szkół.

Jakie elementy składają się na system bezpieczeństwa szkoły?

Obowiązek zapewnienia przez dyrektora szkoły bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki i pracy w obiekcie dydaktycznym oraz wokół niego nakłada Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Obowiązuje od 31 grudnia 2002 roku i odnosi się zarówno do publicznych, jak też do niepublicznych szkół i placówek. Zgodnie z przepisami, na system bezpieczeństwa szkoły składają się:

  • Przyjęte rozwiązania organizacyjne
  • Przedsięwzięcia profilaktyczne oraz wychowawcze
  • Wdrożone zabezpieczenia techniczne.

Ochrona techniczna szkół

Najważniejsza jest ochrona techniczna szkół, czyli:

  • System monitoringu
  • System sygnalizacji pożarowej
  • System sygnalizacji włamania oraz napadu
  • System ewakuacyjny.

System monitoringu wizyjnego odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. Pozwala otrzymywać obraz z zainstalowanych w obiekcie oraz na zewnątrz niego kamer, a następnie przetwarzać go, archiwizować albo przeglądać. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, można szybko zweryfikować zdarzenie, aby podjąć stosowne działania i powiadomić odpowiednie osoby, na awet – w razie konieczności – służby specjalne. Kamery i pozostałe urządzenia służące do monitoringu nie tylko zapewniają poczucie bezpieczeństwa, ale również minimalizują liczbę ataków wandalizmu i poprawiają dyscyplinę uczniów. Młodzi ludzie nie mogą już czuć się bezkarnie, ponieważ każde ich niewłaściwe zachowanie będzie zarejestrowane – komentuje nasz rozmówca z firmy Impel Security Polska.

Szkoła powinna również rozważyć zabezpieczenia mechaniczne i budowlane, w tym kraty w oknach czy wysokiej jakości zamki, utrudniające włamanie. Każdy obiekt dydaktyczny powinien dołożyć największych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz znajdującego się w budynku mienia.

W jaki sposób zaplanować system bezpieczeństwa szkoły?

System bezpieczeństwa szkoły powinien być dokładnie przemyślany i odpowiednio rozplanowany. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Zagrożenia, jakie mogą wystąpić na terenie obiektu
  • Miejsca, w których zachodzi największe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń
  • Wybór odpowiednich środków ochrony.

Dzięki dokładnej analizie zagrożeń, będzie można we właściwy sposób zabezpieczyć szkołę przed możliwymi niebezpiecznymi sytuacjami i zdarzeniami.