/Zakup mieszkania – sposoby płatności
Gryf Development

Zakup mieszkania – sposoby płatności

Zakup mieszkania to poważny wydatek, warto zatem przed zakupem dokładnie przeanalizować własną sytuację finansową. Najczęściej spotykanymi na rynku źródłami finansowania nieruchomości są środki własne, kredyt bankowy lub środki pozyskane ze sprzedaży innej nieruchomości. Jak dobrze wiemy, przed odbiorem mieszkania należy uregulować kwotę jego zakupu. Jakie sposoby płatności mamy do wyboru?

Płatność w gotówce

Za kupioną nieruchomość możemy zapłacić w gotówce, jednak wyprawa do notariusza z walizką pieniędzy, to dziś rzadkość. Najczęściej gotówką pokrywamy jedynie kwotę mającą stanowić zadatek. Sporadycznie zdarzają się jednak sytuacje, gdy kupujący na rynku wtórnym życzy sobie zapłaty w gotówce, np. osoba starsza, która nie posiada konta bankowego. Zaletą transakcji gotówkowych jest to, że przeniesienie własności oraz płatność następują w tym samym momencie. W momencie zapłaty istnieje również możliwość popełnienia błędu przy liczeniu tak dużej liczby banknotów. Sprzedający może być narażony ponadto na przyjęcie fałszywych banknotów. O ile bezgotówkowa forma zapłaty stanowi dowód zapłaty to przyjęcie gotówki wymaga sporządzenia pokwitowania, w celu ochrony kupującego, jak i sprzedającego.

Przelew bankowy

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera na rynku pierwotnym zapłata następuje w każdym przypadku w formie przelewu bankowego. Obowiązek zachowania takiej formy nakłada na przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, o ile wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro, czyli ok. 60 tys. złotych. Przy czym nie ma znaczenia, czy płatność dokonywana jest jednorazowo, czy w transzach. W gotówce bardzo często opłacany jest zadatek na poczet zakupu nieruchomości. Jednak, jeżeli zadatek wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, wówczas opłacany jest w formie przelewu. Aby zapłata przelewem mogła stanowić zadatek, w umowie przyjmuje się, że kupujący zapłaci określoną sumę przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Kredyt bankowy

W przypadku płatności realizowanej z kredytu bankowego warunkiem wypłaty środków pochodzących z banku jest dostarczenie podpisanej umowy sprzedaży. Jest to dość niekomfortowe dla sprzedających, gdyż należy pamiętać, że własność nieruchomości przechodzi już z chwilą podpisania umowy u notariusza, a nie z chwilą zapłaty. Umowa sprzedaży musi zostać podpisana najpierw, a dopiero potem kupujący mogą przekazać ją do banku i tym samym spełnić warunek do wypłaty kredytu.

Depozyt notarialny

„Innym sposobem płatności jest skorzystanie z instytucji depozytu notarialnego. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie na rynku nieruchomości. Działa ono w ten sposób, że przed zawarciem umowy kupujący wpłaca środki na wydzielony rachunek prowadzony przez biuro notarialne” – zauważa nasz rozmówca z Gryf Development ze Szczecina.

Jeśli dojdzie do umowy, rejent przelewa pieniądze na rachunek zbywcy, a jeśli do niej nie dojdzie, zobowiązany jest zwrócić kwotę na rachunku kupującego nieruchomość. Warunkiem niezbędnym do zawarcia planowanej umowy sprzedaży, jest zaksięgowanie środków na rachunku kancelarii notarialnej.