/Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych
Net-Cargo

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to grupa ładunków, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Stąd ich transport powinien być wykonywany zachowaniem bardzo restrykcyjnych zasad. Co to za zasady? Jakich aspektów transportu dotyczą? Jakiego rodzaju materiały określamy mianem niebezpiecznych? Wszystkiego dowiemy się z poniższego artykułu.

Czym jest ładunek niebezpieczny?

Ładunkiem niebezpiecznym nazywany każdego rodzaju ładunek w stanie skupienia stałym, płynnym lub gazowym, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego bądź środowiska naturalnego. Zaliczamy do nich między innymi:

  • Materiały wybuchowe
  • Gazy palne, trujące, niepalne oraz nietrujące
  • Materiały palne.
  • Materiały żrące
  • Materiały promieniotwórcze

Przewóz materiałów niebezpiecznych – podstawa prawna

W polskim prawie przewóz materiałów niebezpiecznych regulowany jest przez ustawy Prawo przewozowe, Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Dodatkową, odrębną podstawą prawną, które reguluje te kwestię jest ADR, międzynarodowa umowa, obowiązująca w 46 krajach, od 1975 również w Polsce.

– „Umowa ADR składa się z dwóch załączników – mówi przedstawiciel firmy Net-Cargo – Załącznik A określa szczegółową klasyfikację oraz sposoby oznaczenia materiałów niebezpiecznych. W załączniku B znajdują się między innymi wymogi dotyczące konstrukcji pojazdów oraz wyposażenia (np. naczep, cystern) dopuszczonego do transportu, wymagania wobec załogi obsługującej transport i innych osób w nim uczestniczących, niezbędnej dokumentacji oraz metod nadzorowania pojazdów”.

Obowiązki uczestników transportu drogowego

Zgodnie z przepisami zawartymi w przytoczonych aktach prawnych, szczególną rolę w transporcie odgrywa czynnik ludzi – to właśnie na osobach biorących udział w transporcie spoczywa odpowiedzialność za ładunek. Stąd też każda z nich powinna przejść odpowiednie szkolenie, zaś przedsiębiorstwo, które jest nadawcą taki ładunków powinno zatrudniać doradcę ds. bezpieczeństwa, który będzie czuwał na prawidłowością przygotowania towaru do transportu. Obowiązkiem nadawcy jest ponadto prawidłowo zapakować ładunek, oznaczyć go zgodnie z klasyfikacją oraz zadbać o odpowiednie załadowanie do pojazdu. Ważne jest żeby opakowania były w dobrym stanie, odpowiednio zamknięte, dobrane do danego typu ładunku i stopnia zagrożenia, jaki niesie. Niezbędne jest również ich oznaczenie.

Wymogi co do pojazdów

Nadawca ładunku niebezpiecznego może wybrać sposób jego przewozu, jednak to od przewoźnika należy weryfikacja tego wyboru. Przewoźnik jest z kolei zobowiązany do wykorzystania w transporcie wyłącznie pojazdów, które spełniają opisane w przepisach wymogi, między innymi względem wytrzymałości mechaniczne, odporności na temperaturę oraz ciśnienie, konstrukcji nadwozia, układu wydechowego oraz silnika. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne powinien być ponadto wyposażony w adekwatne urządzenia kontrolne oraz środki bezpieczeństwa kierowcy i innych osób biorących udział w transporcie, np. apteczkę, gaśnice, kliny o unieruchamiania pojazdu. Podobnie jak opakowania, również pojazdy powinny być stosownie oznaczone – dzięki temu w razie wypadku służby ratownicze mogą od raz określić, jakiego typu kroki muszą przedsięwziąć w toku przeprowadzania akcji.

Dokumentacja transportu

Tak jak w przypadku przewozu innych towarów, przewóz materiałów niebezpiecznych powinien być potwierdzony stosowną dokumentacją, trzymają w kabinie pojazdu. Zawiera ona wszystkie dane związane z ładunkiem, w tym jego oznaczenia, dane nadawcy, dane odbiorcy.