/Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej
technika sterylizacji medycznej

Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy zawód, który wykształcił się w odpowiedzi na zapotrzebowanie fachowców w tej dziedzinie. Można więc stwierdzić, że jest to profesja dość mocno przyszłościowa. I nic dziwnego, że coraz więcej osób rozważa podjęcie tej właśnie kariery. W jaki sposób jednak można zostać technikiem sterylizacji medycznej? Czy wystarczą jedynie dobre chęci?

Oczywiście nie. Po pierwsze, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle nadajemy się na tego rodzaju stanowisko. Na pewno nie jest to zajęcie dla osób, które nie mogą przypisać sobie takich cech, jak rzetelność, sumienność, skrupulatność czy obowiązkowość. Ponadto trzeba spełnić ściśle określone wymogi zdrowotne, a zwłaszcza posiadać dość dobry wzrok i koordynację wzrokowo-ruchową. Lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na kierunku technik sterylizacji medycznej jest zresztą niezbędnym dokumentem, który należy przedłożyć, aplikując do szkoły, która przygotowuje do pracy w tym zawodzie.

Uprawnienia

Uzyskanie kierunkowego wykształcenia to kolejny warunek, który musi zostać spełniony, jeśli marzy nam się kariera w tej dziedzinie. Inaczej niż w wielu innych przypadkach, nie jest to tylko kwestia biurokracji. Technik sterylizacji medycznej musi wszak posiadać rozległą wiedzę na temat rozmaitych środków chemicznych i urządzeń sterylizująco-dezynfekujących, a także narzędzi medycznych, z którymi będzie miał do czynienia. Wiedza ta zaś musi zostać uzupełniona o praktyczne umiejętności posługiwania się wspomnianymi sprzętami i specyfikami.

Przyswojenie zarówno kluczowych wiadomości, jak i ich wykorzystania na co dzień poświadczone zostaje państwowym egzaminem nadającym stosowne uprawnienia, do którego przygotowuje właśnie szkoła o odpowiednim profilu. Przykładem takiej placówki jest choćby Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie, które może poszczycić się jednym z najlepszych wyników, jeśli chodzi o zdawalność rzeczonego egzaminu.

Praktyka

Szkoła zapewnia też swym podopiecznym możliwość odbycia praktyk, podczas których przyszli technicy uczą się nie tylko myć, dezynfekować i sterylizować sprzęt medyczny, ale też dokonywać kontroli wykorzystywanych przy tym środków, należycie pakietować poddane ich opiece przedmioty, a także prowadzić rzetelną dokumentację podejmowanych przez siebie czynności.

Wymagania dla kandydatów

Aby dostać się do szkoły przygotowującej do zawodu technika sterylizacji medycznej, nie trzeba zdawać egzaminu wstępnego. Podstawowym wymogiem stawianym przed kandydatami jest ukończenie szkoły średniej. O przyjęciu na pierwszy semestr nauki decyduje kolejność zgłoszeń kompletnego zestawu dokumentów, w zakres którego wchodzą m.in. wspomniane już zaświadczenie lekarskie, świadectwo maturalne czy kserokopia dowodu osobistego i fotografie w formacie legitymacyjnym.