/Charakterystyka wag przesypowych

Charakterystyka wag przesypowych

Wagi przesypowe przeznaczone są do automatycznego odważania suchych produktów granulowanych o znacznej sypkości. Takie urządzenia pomiarowe wykorzystywane są do ważenia produktów luzem w trakcie procesów przeładunkowych, załadunku i rozładunku. W zawiązku z powyższym, wagi przeładunkowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w silosach i rozmaitych portalach przeładunkowych.

Co to jest waga przesypowa?

Przesypowe urządzenia do pomiaru wagi przeznaczone są do automatycznego odmierzania pożądanych ilości granulatów o dużym stopniu sypkości – wyjaśnia nasz rozmówca z grupy Precia Molen.

Wagi przesypowe wyposażone są w podzespoły elektroniczne, które pozwalają na precyzyjny pomiar wagi granulatu podczas przeładunku, a co za tym idzie, odpowiednie dozowanie materiału np. do dalszych procesów technologicznych, ale także do pakowania i dystrybucji pożądanych ilości surowca.

Budowa wagi przesypowej

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, waga przesypowa musi być bardzo wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia w postaci pyłu. Takie właściwości zapewnia urządzeniu właściwa konstrukcja, która powinna być maksymalnie prosta. Istotny jest także dokładny montaż urządzenia w miejscu docelowym oraz odpowiednia eksploatacja, łącznie z zabiegami konserwacyjnymi.

Waga przesypowa zbudowana jest z dwóch podstawowych części. Pierwszy moduł to sekcja zasypowa, którą montuje się do zbiornika buforowego przed wagą. Sekcja zasypowa może posiadać od jednej do kilku klap zasypowych.

Drugi moduł wagi zasypowej tworzy sekcja ważąca. Instaluje się ją na 4 czujnikach tensometrycznych. Sekcja ważąca musi być montowana na płaskim podłożu. Moduł ważący posiada klapy rozładunkowe, w ilości odpowiadającej klapom sekcji zasypowej.

Aby waga przesypowa charakteryzowała się doskonałą precyzją, a jednocześnie była trwała i łatwa w utrzymaniu, do jej budowy należy wykorzystywać wysokiej jakości komponenty i rozwiązania techniczne.

Solidna waga przesypowa powinna zatem posiadać urządzenia kontrolujące poziom granulatu w zbiorniku przed i za wagą. Bardzo pomocnym rozwiązaniem jest też system samokontrolny SCS, który umożliwia szybkie wykrycie jakichkolwiek uszkodzeń czujnika, przez co zapobiega występowaniu wadliwych wskazań.

Najlepsze wagi przesypowe wykonane są w całości z materiałów nierdzewnych. Płynną, nieprzerwaną pracę urządzenia zapewniają klapy na łożyskach kulkowych, a ochronę przed zniszczeniami spowodowanymi działalnością gryzoni zapewniają specjalne zabezpieczania na kablach czujników.