/Pełna księgowość – co obejmuje i jak ją prowadzić?
pełna księgowość

Pełna księgowość – co obejmuje i jak ją prowadzić?

Pełna księgowość to forma ewidencjonowania kosztów i przychodów, a także stanu majątku przedsiębiorstwa. Jest systemem złożonym i skomplikowanym, a zarazem najdokładniejszym i najbardziej precyzyjnym. Co obejmuje pełna księgowość i w jaki sposób powinna być prowadzona?

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. To skomplikowany system ewidencji zdarzeń o charakterze gospodarczym, który obejmuje wszelkie działania mające odbicie w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pełna księgowość opiera się nie tylko na ewidencjonowaniu przychodów i rozchodów czy obliczaniu wysokości podatków. Rozwiązanie to pozwala też na utworzenie kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy. Do najważniejszych elementów pełnej księgowości należą: dziennik zapisów gospodarczych, zestawienie wydatków i kosztów oraz salda aktywów i pasywów danej organizacji. Nie bez znaczenia pozostają wszelkie zapisy operacji bezgotówkowych, które wywierają określony wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości zapewnia obiektywne obrazowanie stanu finansowego firmy, a jednocześnie umożliwia jego stałą kontrolę. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych byli do niedawana jedynie certyfikowani księgowi, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci. Obecnie obowiązuje ustawa deregulacyjna, zgodnie z którą pełną księgowość mogą prowadzić również inne podmioty spełniające określone warunki.

Co wchodzi w zakres pełnej księgowości?

W ramach pełnej księgowości można dokonać precyzyjnego rozliczenia wszystkich transakcji finansowych podejmowanych przez firmę. Ma to szczególne znaczenie dla udziałowców, którzy są w stanie sprawniej zestawiać zyski i straty oraz lepiej podejmować kluczowe decyzje finansowe. Pozwala to na dokładne sprawdzenie zasobów firmy, a tym samym planowanie inwestycji i szacowanie zysków. Pełna księgowość obejmuje również ewidencjonowanie majątku firmy oraz jego źródeł finansowania. Pozostaje to nie bez znaczenia z punktu widzenia organów podatkowych, które mogą wszystko łatwo sprawdzić podczas kontroli.

W ramy pełnej księgowości wchodzi też inwentaryzacja majątku firmy oraz zobowiązań danej spółki względem innych podmiotów. Pozwala to na unikanie nadużyć, np. w przypadku złego zarządzania i pożytkowania majątku firmy. Pełna księgowość nie dotyczy jednak wyłącznie kwestii majątkowych, ale również tych związanych z pracownikami. Do tych elementów należy prowadzenie kart wynagrodzenia podwładnych, co ułatwia rozliczanie kosztów zależnych od zatrudnienia pracowników.

Jak można prowadzić pełną księgowość?

Do prowadzenia pełnej księgowości wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane programy, takie jak RAKS. Oferują one rozbudowane możliwości i zaspokajają wiele skomplikowanych potrzeb firm. RAKS jest systemem w pełni zintegrowanym, dostępnych w kilku wersjach. Dzięki temu mogą z niego korzystać przedsiębiorstwa o różnej skali działalności. Program do prowadzenia pełnej księgowości dla biur rachunkowych to zarazem narzędzie rejestrujące wszystkie zdarzenia o charakterze gospodarczym, które zachodzą w danym przedsiębiorstwie.

System tego rodzaju przedstawia pełen obraz działalności finansowej oraz operacyjnej firmy. Nowoczesne programy typu RAKS korzystają ze wspólnej bazy, która pozwala na zintegrowanie wszystkich najważniejszych informacji w obrębie danej firmy. Po wprowadzeniu do systemu, dane te automatycznie dostępne są dla każdego z uprawnionych użytkowników. Dobry program do prowadzenia pełnej księgowości jest odpowiednio dostosowywany do realiów gospodarczych kraju oraz standardów unijnych.