/Do czego służą panele operatorskie HMI?
panele operatorskie

Do czego służą panele operatorskie HMI?

Usprawnienie procesów produkcyjnych stanowi klucz do sukcesu w przemyśle. Jego zdobycie umożliwia zaś efektywna automatyzacja produkcji. Obecnie na rynku dostępne są rozwiązania najwyższej jakości, które pozwalają kierować pracą zarówno całych obiektów, jak i poszczególnych urządzeń. Ponadto doskonale pośredniczą w komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. O czym mowa? O panelach HMI.

Komunikacja w automatyce, czyli krótka historia paneli sterowniczych

Za skrótem HMI kryje się angielski termin Human-Machine Interface, który określa łączność między człowiekiem a maszyną.

Jak tłumaczy ekspert, nasz rozmówca z firmy PG SYSTEMS, która dostarcza nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej: „Panele HMI stanowią kluczowy element komunikacji w automatyce. Pierwsze panele tego typu w niczym nie przypominały współczesnych. Były to najczęściej proste elementy takie jak liczniki do odczytu danych czy różnego rodzaju pokrętła i guziki, ułatwiające operatorom komunikację z maszyną. Współczesne panele HMI to zaawansowane technologicznie urządzenia, które pełnią rolę komputerów przemysłowych i wspierają użytkowników przy obsłudze instalacji. Sterowane zdalnie lub manualnie – przy wykorzystaniu dotykowych ekranów – doskonale spełniają swoją funkcję i w znacznym stopniu usprawniają współpracę człowieka z maszyną. W naszej ofercie znajdą państwo całą rodzinę paneli dotykowych serii GOT MITSUBISHI. Zarówno serwis GT2000 jak i GOT SIMPLE daje producentom maszyn, programistom jak i użytkownikom końcowych szereg możliwości wizualizacji pracy urządzeń”.

Panele operatorskie wykorzystywane są tak do kierowania procesów zachodzących w pojedynczych urządzeniach, jak i w całych obiektach przemysłowych. Przy ich pomocy można udostępniać informacje procesowe do kluczowych systemów informatycznych.

Panele serii GT2000 MITSUBISHI ELECTRIC są oferowane przez firmę PG SYSTEMS obejmuje blisko 20 modeli w 4 rozmiarach.

Główne zadania paneli operatorskich HMI

Do podstawowych funkcji, jakie realizują panele HMI, zaliczamy:

  • informowanie o przebiegu procesów zachodzących w maszynach – urządzenia komunikują o zakłóceniach procesów i błędach systemów; komunikaty tego rodzaju należą do zapisywanych w systemie w celach analizy i kontroli alarmów, na których skutek proces technologiczny może zostać przerwany,
  • komunikowanie o zdarzeniach, które dotyczą aktualnego stanu instalacji, ale nie przerywają i nie zakłócają trwającego procesu,
  • sterowanie – np. włączanie i wyłączanie jakiegoś elementu instalacji,
  • zarządzanie informacjami – dzięki tej funkcji operatorzy maszyn mogą na bieżąco otrzymywać komunikaty i natychmiast na nie reagować,
  • gromadzenie aktualnych danych – co z kolei umożliwia zgrywanie ich na osobny nośnik zewnętrzny; w ramach tej funkcji operatorzy mają wgląd do protokołów operacyjnych, zdarzeń i alarmów,
  • uruchamianie systemu oraz jego konserwację i planowanie procesów.