/Pierwsze maszyny drukarskie

Pierwsze maszyny drukarskie

To, co zapisane, pozostaje na wieki. To dlatego wszelkie umowy spisywane są na piśmie, aby uwierzytelnić jej przekaz oraz warunki. Zanim wynaleziono druk, wszystko spisywano ręcznie, jednakże w dzisiejszych czasach wydruk zapisanej kartki, wydawnictwa lub grubej książki nie jest żadnym problemem. Sprawdźmy, jaką drogę musiał przejść rozwój druku oraz maszyn drukarskich, aby dziś można było skorzystać z usług wydruku zarówno w punkcie, jak i we własnym domu.

Krótka historia druku…

Druk można określić jako odbicie obrazu przy wykorzystaniu farby drukowej z formy drukowanej na podłoże drukowe. Powielanie tekstu i grafiki można uzyskać stosując metody tradycyjne, np. maszynę drukarską, lub poprzez komputerowe urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki i plotery. Za sprawą technik komputerowych oraz druku cyfrowego można również dokonywać wydruków na skalę przemysłową – zauważa ekspert z drukarni i wydawnictwa „Studio-EDYTOR”.

Pomijając wypalanie obrazków i wzorków w Babilonie i wynalezienie papirusu w Starożytnych Chinach, w przedstawieniu historii druku należy przenieść się do XV wieku, kiedy to Niemiec Johannes Gutenberg, będący złotnikiem i drukarzem, opracował ruchomą czcionkę, która znacznie przyspieszyła sposób przekazywania słowa pisanego. Jego wynalazek pozwolił na składanie słów z poszczególnych czcionek oraz ustawianie ich w równe wiersze, a także umieszczenie na pojedynczej stronie dużej liczby znaków. Zwiększono nakłady książek, ludzie zaczęli więcej czytać, a w XVI wieku, za sprawą prasy drukarskiej, rozwinął się nowy dział przemysłu. Dzięki połączeniu ruchomej czcionki, papieru, farby i prasy drukarskiej (czyli rzeczy znanych od dawna) wydał w 1455 roku w Moguncji Biblię 42-wierszową, zwaną również Biblią Gutenberga, której wydrukowanie zajęło mu dwa lata.

…oraz maszyn drukarskich

W wieku XIX wprowadzono przełom w produkcji książek, którą zmieniono z rękodzielniczej w mechaniczną i przemysłową. Zastosowano szybkobieżną maszynę drukarską napędzaną przez maszynę parową (1814 r.), opatentowano rotacyjną maszynę drukarską (1847 r.), a także wynaleziono linotyp (1884 r.) będący mechanicznym urządzeniem do składania czcionek, oraz monotyp (1887 r.). W 1904. powstała zaś pierwsza maszyna offsetowa jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na szybki druk. Druk offsetowy jest najbardziej zaawansowaną metodą druku płaskiego i ma zastosowanie głównie do wydruku gazet, książek, czasopism, map, prospektów oraz ulotek.

Lata 80. XX wieku przyniosły kolejną zmianę – przeniesiono metody przygotowania do druku z zecerstwa do DTP. Oznaczało to zastąpienie układania pojedynczych czcionek i grafiki w kolumny publikacji gotowe do druku komputerowym układaniem do druku. Teksty do druku i wydruku są przygotowywane na ekranach i przenoszone na płyty, wykorzystywane później do produkcji form drukowych.