/Proces tworzenia stali żaroodpornej

Proces tworzenia stali żaroodpornej

Stalą żaroodporną nazywamy stal specjalną, która charakteryzuje się odpornością na działanie bardzo wysokich temperatur i przeznaczona jest do aplikacji pracujących stale albo okresowo pod ich wpływem. Odporność na działanie wysokich temperatur wynika ze zdolności pasywacji.

Produkcja stali żaroodpornej

Proces produkcji stali żaroodpornej nie różni się zasadniczo od tworzenia pozostałych rodzajów stali, wymaga jednak nieco bardziej skomplikowanej obróbki cieplnej. Jej wyjątkowe właściwości są wynikiem składu stopu – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy El-Decor. Stal żaroodporna zawiera nie więcej niż 0,2% węgla, natomiast najważniejszymi domieszkami są tutaj chrom (5-30%), nikiel (4-30%) i molibden (0,5 – 1,0%).

Rodzaje stali żaroodpornej

Ze względu na strukturę stali żaroodpornej wyróżniamy jej 3 rodzaje: austeniczną (z dużą zawartością niklu), ferrytyczną (dodatek chromu) i ferrytyczno-austeniczną. Za najlepszą do stosowania w warunkach długotrwałej ekspozycji na wysokie temperatury uznaje się żaroodporną stal austeniczną.

Granica odporności i sposób testowania

Granica odporności stali żaroodpornej waha się w zależności od jej rodzaju między 800 a 1200oC. Odporność testuje się przeprowadzając praktyczną próbę, w czasie której próbka podgrzewana jest do konkretnej temperatury przez okres 24 godzin, a następnie chłodzona do 20oC. Cały proces powtarzany jest kilkukrotnie.

W kolejnym etapie z próbki usuwa się zgorzelinę, a materiał waży się w celu ustalenia ubytku masy. Aby stal żaroodporna przeszła pozytywnie taki test odporności dla danej temp., ubytek masy nie powinien przekraczać 1g (m2 x h).

Zastosowania stali żaroodpornej

Stal żaroodporna wykorzystywana jest w produkcji części kotłów parowych, pieców, wentylatorów , a nawet aparatury przemysłowej do gorących gazów. Stosuje się ją także do wytwarzania komór spalania, zaworów silnikowych, turbin gazowych i wielu innych aplikacji pracujących w ekstremalnych temperaturach.