/Zasady działania czujników ruchu

Zasady działania czujników ruchu

Podstawowym elementem systemów alarmowych, tak bezprzewodowych, jak i przewodowych, są czujniki ruchu. Wśród istniejących rodzajów wyróżniamy czujki aktywne oraz pasywne. Sprawdźcie czym różnią się między sobą poszczególne rodzaje i na czym polega ich działanie.

Pasywne czujniki ruchu

Tego typu czujki reagują na promieniowanie pasma w dalekiej podczerwieni. Z tego powodu mogą wykrywać zmiany promieniowania cieplnego. Czujniki pasywne posiadają soczewkę kształtującą obszar działania, który zależy on od typu soczewki. Pod tym względem dzielą się na czujki szerokokątne, kurtyny pionowe i kurtyny poziome. Wykrywają one wejście lub wyjście obiektu z sektora jako zmianę promieniowania cieplnego.

-Ludzkie ciało izolowane jest przez ubranie, dlatego emituje ciepło z różną intensywnością. Czujniki pasywne rozróżniają promieniowanie podczerwone, które wysyła poruszająca się osoba, od promieniowania przedmiotów nieruchomych – tłumaczy ekspert ze sklepu internetowego Ospel.

Czujniki pasywne mogą mieć wbudowany mikrofon do nasłuchu odgłosów. Kontrolowany region jest regulowany pionowymi ruchami głowicy, a zasięg naściennej czujki ruchami poziomymi.

Czujniki aktywne

Takie czujki wykorzystują fale elektromagnetyczne i efekt Dopplera do wykrywania poruszających się efektów. W normalnych warunkach odbiornikiem są stałe przedmioty znajdujące się w zasięgu działania czujnika. Pojawiający się w tej przestrzeni człowiek sprawia, że dochodzi do zmiany częstotliwości odbitej fali.

Nadajnik i odbiornik w czujce znajdują się obok siebie. Nadajnik emituje fale o różnej częstotliwości, a odbiornik odbiera tę odbitą od ścian, podłogi i sufitu. W pomieszczeniu, w którym żaden obiekt się nie porusza, częstotliwość fali jest taka sama, jak tej emitowanej przez nadajnik. Obecność ruchomego obiektu sprawi, że część fali odbije się od niego, a odbiornik zarejestruje wzrost częstotliwości.

Czujniki aktywne wykrywają ruch w kierunku do i od czujki. Jako, że fale elektromagnetyczne przenikają przez drewno, plastik, szkło i cienkie przegrody, to można montować je za cienką ścianą lub oknem chronionego pomieszczenia. Ich główną zaletą jest brak wrażliwości na zmiany temperatury otoczenia, bądź ruchomego obiektu.

Czujniki dualne

Tego typu czujniki ruchu są najtrudniejsze do pokonania dla potencjalnego intruza. Wykorzystują dwa rodzaje detekcji oraz łączą w sobie cechy czujników aktywnych z cechami czujników pasywnych, przez co są bardziej skuteczne i mało podatne na zjawiska, które mogą wywoływać fałszywe alarmy.

Ich działanie polega na wysyłaniu sygnału do centrali alarmowej, gdy oba czujniki zarejestrują niepokojące zmiany (równocześnie lub osobno w określonej konfiguracji). Warto zdecydować się na nie wtedy, gdy obawiacie się, że w danym pomieszczeniu mogą występować czynniki zakłócające działanie czujek podczerwieni (w tym wahania temperatury).