/Charakterystyka biologicznych preparatów do ścieków
EKO-BIO

Charakterystyka biologicznych preparatów do ścieków

Biologiczne preparaty do ścieków pomogą uporać się z przykrym zapachem, dochodzącym z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Ich głównymi składnikami są mikroorganizmy oraz enzymy, które mają znaczący wpływ na przyspieszenie rozkładu związków organicznych w ściekach. Ich dobroczynne działanie jest jednak dużo bardziej szerokie. Sprawdź, jaka jest charakterystyka biologicznych preparatów do ścieków.

Biologiczne preparaty do ścieków upłynniają ponadto odpady stałe, zapobiegają tworzeniu się osadów, złogów oraz powstawaniu kożucha na powierzchni ścieków. Stosowane są zarówno w miejskich oczyszczalniach, jak i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Ogólna charakterystyka biologicznych preparatów do ścieków

Omawiane preparaty przyczyniają się do redukowania uciążliwych odorów gnilnych, a sam proces biologicznego oczyszczania ścieków polega na rozkładzie zanieczyszczeń organicznych przez mikroorganizmy. Będą to wyselekcjonowane szczepy bakterii saprofitycznych, grzybów, drożdże, pleśnie, glony, pierwotniaki oraz organizmy takie jak robakokształtne bezkręgowce czy stawonogi oraz enzymy pochodzenia naturalnego. Mikroorganizmy te nie wywołują chorób u człowieka i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. W biopreparatach występują także składniki odżywcze dla mikroorganizmów oraz substancje zapachowe. Produkowane są najczęściej w postaci tabletek, proszku, granulek, emulsji lub płynu.

Biologiczne preparaty do ścieków w ściekach komunalnych

W oczyszczalniach ścieków komunalnych biologiczne preparaty do ścieków wspomagają pracę złoża biologicznego, osadu czynnego oraz przyspieszają procesy fermentacji. Oczyszczanie takich ścieków odbywa się za pomocą osadu czynnego w napowietrzanych komorach. Tam występują skupiska bakterii i pierwotniaków, utleniających i przyspieszających rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Na złożach biologicznych natomiast mikroorganizmy tworzą na powierzchni błonę biologiczną, rozkładającą ścieki.

Zastosowanie biopreparatów w oczyszczalniach komunalnych ma wiele zalet: skraca okres rozruchu oczyszczalni oraz wpływa na podniesienie jej efektywności, zapobiegając puchnięciu osadu czynnego.

Biologiczne preparaty w gospodarstwach domowych

Biopreparaty w przydomowych oczyszczalniach, oferowanych między innymi przez producenta bio oczyszczalni EKO-BIO, są stosowane w celu przyspieszania procesów rozkładu ścieków bytowych oraz upłynniania części stałych. Zapobiega to zatykaniu się przewodów w trakcie wypompowywania zawartości szamba, a także udrażnia przewody kanalizacyjne.

Stosując biologiczne preparaty zapobiegniemy tworzeniu się złogów kamienia, osadów, a także zaleganiu tłuszczów. Zredukujemy także nieprzyjemne zapachy.