/Metody zastosowania certyfikowanych kruszyw żużlowych

Metody zastosowania certyfikowanych kruszyw żużlowych

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, proces produkcji kruszyw hutniczych w Polsce zaczął być poddawany wzmożonej kontroli jakościowej. Zaostrzone rygory objęły również kruszywo żużlowe, podlegające dopuszczeniom przez niezależne służby nadzoru wykonawczego. Wysokie standardy produkcyjne doprowadziły do wyrobu certyfikowanego żużla o ściśle określonych parametrach, wykorzystywanego przy budowie sieci dróg krajowych – autostrad, dróg ekspresowych i miejskich oraz duktów leśnych.

Wykorzystanie kruszywa żużlowego do celów drogowych

Kruszywo żużlowe znalazło zastosowanie w wielu częściach składowych konstrukcji dróg. Obecnie, wykorzystuje się je między innymi przy wymianie gruntów (w tym dynamicznej wymianie metodą kolumn kamiennych), a także przy drenażu pionowym dla konsolidacji gruntów, zalądowaniu czy też tworzeniu geomateraców. Ponadto, żużel znajduje użytek przy budowie nasypów, warstw mrozoochronnych, technologicznych (jako podbudowa pomocnicza), przy podbudowie zasadniczej oraz jako grysy do warstw mineralno-asfaltowych – objaśnia przedstawiciel firmy Ekoprod, producenta kruszyw sztucznych i naturalnych.

Rzeczywiste przykłady zastosowań kruszywa żużlowego

Wśród ważnych realizacji drogowych – wykorzystujących walory kruszyw żużlowych – warto wymienić przede wszystkim autostrady. Kruszywa z dostaw Ekoprod zostały użyte na przykład przy budowie autostrady A4 na odcinku Wieliczka-Szarów, autostrady A1 (odcinek Sośnica-Bełk), a także węzła Murckowska w Katowicach na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK86. Z większych inwestycji, na swoją wzmiankę zasługują również: budowa obwodnicy Bytomia, odcinków DK7 (popularna Zakopianka), wzniesienie fabryki samochodów Opla w Gliwicach oraz budowa wielu hipermarketów w województwach śląskim i małopolskim.

Znaczenie kruszyw hutniczych przy budowie dróg

Na powyższych przykładach wyraźnie widać, jak wiele dróg bazuje na hutniczych kruszywach żużlowych. Na terenie Małopolski i Śląska, żużel jest masowo stosowany nie tylko przy realizacji dużych inwestycji miejskich, ale też przy budowie dróg średnich, małych oraz w budownictwie kubaturowym. Ilość wykorzystywanego kruszywa jest przeliczana na tony i trudno się spodziewać, by w najbliższym czasie trend ten miał osłabnąć. To dlatego producenci kruszyw nie ustają w wysiłkach, by ich wyroby prezentowały najwyższe walory jakościowe. Kruszywa z hałd Ekoprod w Bytomiu i Krakowie są tego doskonałym przykładem.