/Bez regresu, tajny, odwrotny – czym wyróżniają się te rodzaje faktoringu?
Faktoring

Bez regresu, tajny, odwrotny – czym wyróżniają się te rodzaje faktoringu?

Usługa faktoringu umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie pieniędzy na prowadzenie działalności jeszcze przed terminem płatności wystawionej faktury. Przyglądamy się bliżej trzem rodzajom faktoringu – bez regresu, tajnemu i odwrotnemu. Czym dokładnie się charakteryzują?

Faktoring bez regresu – ochroni przed niewypłacalnością kontrahenta

Finansowanie faktur przez faktoring może nie tylko pomóc w uzyskaniu pieniędzy z wystawionej faktury, jeszcze zanim opłaci ją kontrahent, ale również może chronić przed jego niewypłacalnością.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje faktoringu, czyli z regresem i bez regresu. Ten bez regresu, określany też jako pełny, zapewnia przedsiębiorcy ochronę przed sytuacją, gdy jego kontrahent stanie się niewypłacalny i nie będzie w stanie uregulować zobowiązania.

Faktoring onlinebez regresu polega wtedy na odsprzedaży wierzytelności do firmy faktoringowej, która przejmuje na siebie odpowiedzialność za brak płynności finansowej kontrahenta. Ten typ finansowania polecany jest głównie firmom, które często nawiązują współpracę z kolejnymi kontrahentami i chcą prowadzić swoją działalność bezpieczniej.

Faktoring tajny – zapewnia dyskretne finansowanie

Nie zawsze zastosowanie faktoringu w jego klasycznej, jawnej formie jest możliwe. Zdarza się, że uniemożliwia to konkretny typ transakcji lub też brak zgody ze strony kontrahenta na cesję wierzytelności. Nie wyklucza to jednak finansowania faktur przez faktoring, ponieważ w takiej sytuacji można skorzystać z faktoringu określanego jako tajny, cichy albo ukryty.

Faktoring tajny nie angażuje wtedy kontrahenta, dlatego też nie wymaga uzyskania jego zgody na cesję wierzytelności. Transakcja odbywa się więc między wystawcą faktury a firmą faktoringową.

Warto jednak pamiętać, że faktoring cichy wymaga odpowiedniej sytuacji finansowej wystawcy faktury i może być związany z wyższym kosztem.

Faktoring odwrotny – pomoże w opłaceniu niezbędnych zakupów

Różne rodzaje faktoringu oferowane przez firmy faktoringowe mogą także obejmować faktoring odwrotny, odwrócony, nazywany też zakupowym.

Faktoring zakupowy jest używany do finansowania zakupów, dlatego ma on odwrotne zastosowanie niż w przypadku faktoringu klasycznego. Za jego pomocą firma może sfinansować zakupy potrzebnych materiałów, paliwa lub innych produktów, które są potrzebne w jej działalności. Za jego pomocą można również finansować raty leasingowe.

Za pomocą faktoringu odwrotnego firma może łatwiej opłacić swoje zakupy towarów lub usług, aby utrzymać płynność działalności, na przykład wymaganą w celu prowadzenia produkcji czy świadczenia usług na rzecz klientów.

Więcej informacji dotyczących różnych rodzajów faktoringu można znaleźć na witrynach firm zajmujących się świadczeniem usług faktoringowych.