/Księgowanie faktoringu zależy od jego rodzaju. O czym trzeba pamiętać?
faktoring

Księgowanie faktoringu zależy od jego rodzaju. O czym trzeba pamiętać?

Faktoring jest bardzo popularnym sposobem na pozyskanie finansowania przez firmę, zwłaszcza w sytuacji, gdy często wystawia ona faktury z długim terminem płatności. Trzeba wtedy pamiętać o tym, aby odpowiednio ująć faktoring w księgach firmy. Wszystko zależy od jego rodzaju. Jak księguje się faktoring pełny, a jak niepełny?

Faktoring pełny i niepełny – co je różni?

Warto rozpocząć od wyjaśnienia, czym jest faktoring pełny, a czym niepełny. Chociaż obie te formy finansowania umożliwiają firmie pozyskanie środków z wystawionych faktur, to jednak różnią się pomiędzy sobą swoją konstrukcją.

Faktoring pełny, również określany jako faktoring bez regresu, polega na wykupieniu wierzytelności przez firmę faktoringową od wystawcy faktury za określoną cenę. Oznacza to, że po jej wykupieniu wystawca nie musi obawiać się o niewypłacalność swoich kontrahentów, ponieważ odpowiedzialność przejmuje wtedy firma faktoringowa.

Z kolei faktoring niepełny, czyli faktoring z regresem, zakłada, że wierzytelność pochodząca z faktury stale pozostaje w posiadaniu jej wystawcy. Nie dochodzi zatem do przeniesienia wierzytelności. Faktoring ten jest związany z niższym kosztem, przy czym w porównaniu z faktoringiem pełnym jest też pozwiązany z wyższym ryzykiem.

Jak księgować faktoring pełny, a jak niepełny?

1. Księgowanie faktoringu pełnego – bez regresu
Gdy przedsiębiorca decyduje się na faktoring pełny jak księgować go w księgach? Jako że w ramach tego faktoringu dochodzi do przeniesienia własności z wystawcy faktury na firmę faktoringową, dochodzi do wyksięgowania wierzytelności.

Wobec tego przedsiębiorca musi wyksięgować należność z rozrachunków i przenieść ją w koszty finansowe.

Następnie należy zaksięgować otrzymany przychód od firmy faktoringowej jako przychód ze sprzedaży.

Koszty związane z operacją są księgowane jako koszty finansowe.

2. Księgowanie faktoringu niepełnego – z regresem
W przypadku faktoringu niepełnego, jak wspomniano wcześniej, nie ma miejsca przeniesienie wierzytelności, więc nadal pozostaje ona u wystawcy faktury. Niesie to za sobą inną formę rozliczeń.

Środki otrzymane od firmy faktoringowej są wtedy księgowane w pozycjach rachunku bieżącego oraz pozostałych rozrachunków.

Po zapłacie należności przez dłużnika dochodzi do wykreślenia należności z rozrachunku. Natomiast wtedy, gdy należność nie będzie uregulowana, wtedy przeprowadza się przeksięgowanie otrzymanych środków jako środki do zwrotu.

Księgowanie faktoringu – gdzie można uzyskać pomoc?

Księgowanie faktoringu w firmie może być skomplikowane, zwłaszcza dla przedsiębiorców korzystających z tego rozwiązania po raz pierwszy. W takim przypadku w razie wątpliwości warto skonsultować się z biurem księgowym albo z firmą faktoringową, która będzie mogła wyjaśnić wszystkie kwestie.

Warto więc pamiętać o tym, że sposób księgowania faktoringu będzie zależał od jego rodzaju – pełnego lub niepełnego.

TAGS: