/Jednolity Plik Kontrolny. Co to takiego?
Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny. Co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony jako element walki z wyłudzeniami podatkowymi. Ma na celu uszczelnienie systemu fiskalnego i dostarczanie organom państwowym rzetelnej informacji o wszystkich transakcjach gospodarczych. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność comiesięcznego przesyłania odpowiednich dokumentów, które mają zawierać określone przez Ministerstwo Finansów dane.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest dokumentem, który zawiera informacje o transakcjach gospodarczych przeprowadzonych prze przedsiębiorstwo w wybranym miesiącu. Dane do jego stworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Nie muszą być to zaawansowane rozwiązania technologiczne. Niektórym osobom prowadzącym działalność wystarcza arkusz kalkulacyjny, w którym dokumentują transakcje. Takie dane przesyła się drogą elektroniczną do urzędu.

Jednolite Pliki Kontrolne występują w kilku wariantach. Od rodzaju działalności gospodarczej, który wybrałeś zależy, które z dokumentów jesteś zobowiązany przesyłać. Pracownik Biura Rachunkowego Plus z Katowic wyjaśnia, że każdy z typów JPK, czyli tak zwanych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, musi zawierać określone elementy. Należą do nich nagłówek, czyli dane identyfikacyjne firmy, część merytoryczna – podstawowa, która zawiera informację o zdarzeniach gospodarczych oraz część weryfikacyjna.

Wyróżniane są następujące rodzaje JPK:

  • JPK_KR – jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,
  • JPK_WB – jednolity plik kontrolny wyciągów bankowych,
  • JPK_MAG – jednolity plik kontrolny magazynu (stanów magazynowych),
  • JPK_VAT – jednolity plik kontrolny ewidencji VAT,
  • JPK_FA – jednolity plik kontrolny faktur,
  • JPK_PKPIR – jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – jednolity plik kontrolny ewidencji przychodów.

Mikro- i mali przedsiębiorcy nie muszą przesyłać każdego z wymienionych plików. Warto jednak mieć na uwadze, że przepisy często się zmieniają. Dlatego należy na bieżąco monitorować sytuację związaną w obowiązkiem podawania określonych informacji.

Jak wypełniać JPK?

Jednolity Plik Kontrolny powinien zawierać szczegółowe informacje na temat zdarzeń gospodarczych w firmie, w szczególności tych, które są związane z naliczaniem podatku VAT. Wielu przedsiębiorców decyzje się na skorzystanie przy wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego z pomocy księgowego. Jeśli jednak prowadzisz niewielką firmę i chcesz zrobić to sam, wszelkie niezbędne wytyczne znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.