/Ulga za złe długi – jak odzyskać podatek z niezapłaconej faktury?
długi

Ulga za złe długi – jak odzyskać podatek z niezapłaconej faktury?

Nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie otrzyma płatności za wystawioną fakturę w terminie, musi on odprowadzić za nią podatek VAT i podatek dochodowy. Jest jednak sposób, aby odzyskać kwoty z podatków – to ulga za złe długi. Artykuł powstał we współpracy z serwisem faktura.pl – program do faktur online.

Nieopłacona faktura a podatek

Zapytanie o powiązanie jak niezapłacona faktura a podatek VAT jest bardzo częste wśród przedsiębiorców. W takim przypadku prawo wskazuje, że opłacenie podatku VAT jest obowiązkowe, nawet jeżeli nie otrzymano wpłaty od odbiorcy faktury.

Analogicznie jest w przypadku podatku dochodowego, który powinien być opłacany również wtedy, gdy kontrahent albo klient nie opłacili faktur w wymaganym terminie.

Taka sytuacja jest dużym problemem, ponieważ naraża ona sprzedającego na znaczne straty. Musi on wtedy we własnym zakresie opłacić podatek, natomiast nie otrzymuje zapłaty za dostarczony towar albo wykonane usługi.

Czym jest ulga za złe długi?

Aby przedsiębiorcy, którzy opłacili podatek, ale nie otrzymali zapłaty od kontrahenta lub klienta, nie byli stratni, wprowadzono ulgę za złe długi. Dzięki niej można odzyskać zapłacony podatek VAT oraz dodatkowo podatek dochodowy.

Za pomocą ulgi za złe długi możliwe jest dokonanie korekty podatkowej wtedy, gdy nie doszło do opłaty faktury we wskazanym terminie i spełniono odpowiednie wymogi.

Ulga za złe długi daje zatem możliwość odzyskania wpłaconego podatku z transakcji, która nie została dopełniona przez drugą stronę, czyli wtedy, gdy w rzeczywistości nie doszło do przekazania za nią pieniędzy.

Jak skorzystać z ulgi za złe długi?

Aby odzyskać pieniądze, należy spełnić określone warunki. Dopiero wtedy będzie możliwe odzyskanie wpłaconego podatku. Trzeba również pamiętać o dodatkowych kwestiach, między innymi jak niezapłacona faktura a odliczenie VAT, dlatego konieczne jest wykonanie odpowiednich korekt.

Aby odzyskać podatek VAT albo podatek dochodowy, od terminu płatności faktury musi minąć co najmniej 90 dni.

Podatek VAT można odzyskać wtedy, gdy dłużnik jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Trzeba też przeprowadzić procedurę w ciągu 3 lat, licząc ten czas od końca roku, w którym doszło do wystawienia nieopłaconej faktury.

Gdy natomiast wierzytelność dotyczy osoby, która nie jest płatnikiem VAT, wtedy trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
– Dług musi być potwierdzony przez prawomocne orzeczenie sądowe i skierowany do komornika,
– Dług musi być wpisany do jednego z krajowych rejestrów długów,
– Dłużnik musi ogłosić upadłość konsumencką.

W tym przypadku również obowiązuje wspomniany wcześniej termin 3 lat.

Przedsiębiorca korzystający z ulgi musi też przeprowadzić korektę podstawy opodatkowania i podatku w deklaracji i poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Na podobnych zasadach przedsiębiorca może również odzyskać wpłacony podatek dochodowy.

TAGS: