/Najważniejsze wskaźniki płynności finansowej
Płynność finansowa

Najważniejsze wskaźniki płynności finansowej

Gdy myśli się o kondycji danej firmy, najczęściej na uwadze ma się przede wszystkim to, jakie przynosi ona zyski. Każdy przedsiębiorca doskonale jednak wie, że obok zysków, kluczowe dla efektywności funkcjonowania danej firmy są również jej zobowiązania. Żeby nie utracić kontroli nad finansami przedsiębiorstwa coraz więcej menedżerów i właścicieli małych firm posługuje się na co dzień wskaźnikami dotyczącymi płynności. Czym są takie wskaźniki płynności finansowej i jakie są ich rodzaje?

Płynność finansowa — czym jest?

Od czego powinno się zacząć analizę finansów firmy? Rzecz jasna nie od tego, jak obliczyć wskaźnik płynności finansowej, lecz od tego, czym płynność w ogóle jest. Czym jest ten parametr i z jakiego powodu jest tak ważny?
Ogólnie rzecz biorąc płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do opłacania bieżących zobowiązań. Mowa tu jest więc o możliwości regularnego spłacania zaciągniętych kredytów, zaopatrywania firmy w niezbędne przedmioty i produkty, lecz również opłacaniu pensji pracowników.
Wyróżnić można trzy rodzaje płynności, czyli:

– płynność majątkowa — zdolność do zamiany aktywów na środki pieniężne,
– płynność majątkowo- kapitałowa — zdolność do regularnego opłacania należności,
– płynność przepływów pieniędzy, czyli możliwość regularnego i wedle potrzeby zaopatrywania firmy w usługi i towary.

Rodzaje wzkaśników płynności finansowej

Kolejną sprawą, o której koniecznie należy się dowiedzieć, to jakie są rodzaje wskaźników, które pozwalają ocenić płynność finansową. Jak się okazuje, istnieje kilka ich rodzajów, które w dość dobry sposób są w stanie wskazać ewentualne problemy.
Zdecydowanie najważniejszym wskaźnikiem jest oczywiście bieżąca płynność finansowa. Jest to po prostu iloczyn posiadanych przez firmę aktywów obrotowych do zobowiązań finansowych.
Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest szybka płynność finansowa. W tym wypadku ma się do czynienia z sytuacją, gdy z aktywów firmy wyłącza się jej zapasy, a następnie dzieli się resztę przez zobowiązania. Co ciekawe, wskaźnik ten nie powinien być za wysoki, ponieważ oznacza to nagromadzenie w przedsiębiorstwie zbyt dużych zapasów. A to z kolei prowadzić może do wzrostu stałych kosztów funkcjonowania firmy, co spowodowane może być np. wzrostem kosztu magazynowania nadmiarowych zapasów.
Ostatnim wskaźnikiem jest oczywiście ten dotyczący natychmiastowej płynności finansowej. W tym wypadku mowa o możliwościach danego przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań finansowych jedynie za pomocą posiadanych środków pieniężnych. Nie bierze się w tym wypadku pod uwagę innych aktywów. Jest to zatem iloczyn środków pieniężnych firmy do bieżących zobowiązań. Co bardzo ważne, niewielka ilość wolnej gotówki na koncie firmy nie zawsze musi budzić niepokój, ponieważ wszystko może działać efektywnie, jeśli tylko dwa poprzednie wskaźniki są na bezpiecznym poziomie.

Firmy mogą uniknąć problemów z płynnością finansową, dając sobie możliwość pożyczania pieniędzy od razu po wystawieniu faktury zamiast czekania terminu płatności faktury – faktoring staje się coraz bardziej popularny.