/Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z doradztwa podatkowego?
Ożóg-Tomczykowski

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z doradztwa podatkowego?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że na gruncie VAT jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami specyficznymi, które poza wieloma zadaniami nałożonymi przez prawo, wykonują także pewną działalność gospodarczą. Tym samym są podatnikami VAT i mają prawo do odliczania oraz odzyskiwania w związku z tym podatku VAT, oczywiście tylko w części związanej z działalnością gospodarczą.

Odzyskiwanie podatku VAT przez samorządy terytorialne

Z tego samego powodu jednostki samorządu terytorialnego jak najbardziej mogą korzystać z doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania czy odzyskiwania podatku VAT, który naliczany jest na skutek dokonywanych zakupów bieżących czy w odniesieniu do różnego rodzaju inwestycji przez nie realizowanych. W świetle obowiązującego prawa podatkowego status jednostek samorządu terytorialnego w obszarze podatku VAT jest taki sam jak status przedsiębiorcy. Tym samym są one uprawnione do odliczania podatku od towarów i usług, a więc podatku VAT. Co ciekawe, gminy i powiaty często z tego rezygnują, co powoduje utratę sporego kapitału.

Kto prowadzi doradztwo podatkowe dla samorządów terytorialnych?

Dzięki doradztwu podatkowemu, prowadzonemu przez takie kancelarie jak Ożóg-Tomczykowski, jednostki samorządu terytorialnego mogą w prawidłowy sposób przeprowadzić całą procedurę odliczania czy odzyskiwania podatku VAT. Pomoc obejmuje również m.in. przeglądy wydatków bieżących i inwestycyjnych JST, reprezentowanie JST przed organami podatkowymi, sporządzanie korekt deklaracji podatkowych czy konsultacje w zakresie optymalnego rozliczania VAT. W zdecydowanej większości przypadków można przynajmniej w części odzyskać podatek VAT za lata poprzednie. Przy inwestycji w nieruchomości jest to możliwe nawet do 10 lat wstecz.

Jakie formy może przybrać doradztwo podatkowe dla gmin?

Mimo to wciąż wiele gmin nie posiada odpowiedniego zaplecza merytorycznego, które pozwoliłoby im na zapewnienie prawidłowego procesu stosowania ustawy o podatkach. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, co powoduje szkody dla gmin i ich mieszkańców. Dlatego też w wielu przypadkach pomoc ze strony doświadczonych doradców podatkowych jest nieoceniona. Pracownicy organów gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego bardzo często potrzebują wsparcia ze strony profesjonalistów, którzy sprawami prawno-podatkowymi zajmują się na co dzień. Pomoc ta może mieć charakter konsultacji, szkoleń i warsztatów dla pracowników JST czy indywidualnych spotkań. Wszystko to oczywiście zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.