/Regulacje dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku

Regulacje dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku

Kwestie związane z przyjęciem czy odrzuceniem spadku nie dla każdego muszą być jasne. Na co dzień raczej nie zajmujemy się prawnymi zagadnieniami. Dopiero, kiedy dochodzi do sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni bliżej zapoznać się z regulacjami prawnymi, zaczynamy szukać potrzebnych informacji. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie możliwości ma spadkobierca dziedziczący majątek, tym bardziej, że dwa lata temu doszło do nowelizacji przepisów.

Dziedziczenie spadku – w jaki sposób może zachować się spadkobierca?

Spadkobierca dziedziczący majątek może zachować się na trzy sposoby. Jego prawem jest:

  • Przyjęcie spadku z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi, tzw. przyjęcie proste
  • Przyjęcie spadku z ograniczoną odpowiedzialnością za długi, tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
  • Odrzucenie spadku.

W celu wykonania jednej z powyżej przedstawionych czynności spadkobierca w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o spadku, powinien złożyć stosowne oświadczenie – dodaje nasz rozmówca z Kancelarii Adkowackiej Andrzej Babilas. Co się dzieje, jeżeli nie złoży takiego oświadczenia? Najważniejsza kwestia dotyczy dziedziczenia długów – czy spadkobierca również będzie za nie odpowiedzialny?

Nowelizacja przepisów prawa dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku

Regulacje prawne dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku uległy nowelizacji. Od 18 października 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące skutków braku oświadczenia spadkobiercy w sprawie przyjęcie spadku. Do tej pory nabywał spadek wprost, zgodnie ze wspomnianym przyjęciem prostym, a tym samym odpowiadał za długi w pełnej ich wysokości. Od niemal dwóch lat sytuacja uległa zmianie. W razie, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia przez 6 miesięcy od daty, w której dowiedział się o przysługującym mu spadku, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to ograniczenie jego odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Odpowiada za zadłużenie zmarłej osoby jedynie do wartości spadku, która jest ustalana na podstawie spisu albo wykazu inwentarza. Przepisy te są korzystne dla spadkobierców, ale dużo mniej opłacalne dla wierzycieli. Szanse na odzyskanie zaległych roszczeń znacznie spadają, ponieważ konieczne jest nie tylko sporządzenie spisu inwentarza, ale też spadkobierca odpowiada jedynie spadkiem wchodzącym w skład dziedziczonego majątku. Za to spadkobiercy nie muszą martwić się długami, z których często nawet nie zdają sobie sprawy. W razie jakichkolwiek pytań zawsze można skorzystać z usług kancelarii prawniczej.